Warmond – Het is nog onduidelijk of er al een 30 kilometer-zone komt op onder andere de Herenweg in Warmond voordat deze doorgaande weg is heringericht.

In een door het CDA ingediende motie wordt B&W opgeroepen om al in het eerste kwartaal van 2020 over te gaan tot het instellen van een 30 kilometer-zone op het deel van de Herenweg in de bebouwde kom en in de Sweilandstraat. De christendemocraten willen dit omdat de herinrichting van de doorgaande weg is uitgesteld vanwege de vervanging van de Warmonderhekbrug in 2020. Om verkeersproblemen in Warmond te voorkomen heeft het college besloten om de herinrichting van de doorgaande weg pas uit te voeren als deze vervanging achter de rug is, dus in 2021. Daarna zou de doorgaande weg alsnog worden ingericht als 30 kilometer-zone. Het CDA vindt dit echter te lang duren, en stelde voor de 30 kilometer-zone al begin 2020 in te voeren.

Wethouder Rob ten Boden wil echter niet eerder een lagere snelheid op de doorgaande weg omdat de weg daarvoor dan nog niet is ingericht. Daarin werd hij in ieder geval gesteund door VVD en D66. Ten Boden wil wel kijken naar mogelijkheden om iets te doen met verkeersmaatregelen wanneer begonnen wordt met de vervanging van de Warmonderbrug. Een definitieve 30 kilometer-zone zal dan pas worden ingesteld na de herinrichting van de weg. Het is nog onduidelijk of een meerderheid van de raad zich hier in kan vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in