Nog geen duidelijkheid Andreasschool

Foto: KOW

Voorhout – Een stampvolle publieke tribune met bestuurders, leerkrachten en ouders van leerlingen hoorde donderdag de Teylingse gemeenteraad worstelen met een voorstel van B&W om geld beschikbaar te stellen voor onder andere twee tijdelijke lokalen bij de Andreasschool in Voorhout.

De school trekt momenteel zoveel leerlingen aan dat een uitbreiding noodzakelijk is. De prognose is dat er op termijn vier extra permanente leslokalen nodig zijn, maar het college wil voor maximaal drie jaar alvast twee tijdelijke lokalen plaatsen op het sportveld van de school. Dat kost, samen met alle voorbereidende werkzaamheden voor de permanente uitbreiding, 250.000 euro. Zo’n 80.000 euro daarvan is voor de tijdelijke lokalen. Dat bedrag was voor een raadsmeerderheid reden om bij het college aan te dringen op het onderbrengen van leerlingen in leegstaande lokalen van andere scholen. Een tijdelijke oplossing die echter op groot bezwaar stuit van de Andreasschool. Die wil alle leerlingen in en bij het eigen gebouw onderbrengen.

Omdat de raadsleden nog de nodige vragen hadden over de noodzaak om een groot bedrag uit te geven voor tijdelijke lokalen, werd het voorstel van B&W ’teruggegeven’ aan het college. Dat zal met een aangepast voorstel komen, waarin duidelijker verwoord zal worden dat de nu nog leegstaande lokalen bij andere scholen binnenkort niet meer beschikbaar zijn voor leerlingen van de Andreasschool, en dat de tijdelijke lokalen echt nodig zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in