Teylingen – Er komt voorlopig nog geen Ja/Ja-sticker in de gemeente Teylingen.

In januari heeft de Teylingse gemeenteraad een door de PvdA ingediende motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op de invoering van een Ja/Ja-sticker. Het uitgangspunt zou dan worden dat er geen ongevraagde reclamefolders meer mogen worden verspreid, behalve bij adressen waar een Ja/Ja-sticker op de brievenbus is aangebracht. Huis-aan-huisbladen zouden dan nog wel mogen worden bezorgd vanwege het daarin opgenomen lokale nieuws. Het college van B&W heeft echter besloten om nu nog geen Ja/Ja-sticker in te voeren, omdat nog onduidelijk is of een invoering wel juridisch haalbaar is. Zo zal de Hoge Raad zich pas in de loop van volgend jaar hierover gaan uitspreken, naar aanleiding van het al wel invoeren van de sticker door enkele gemeenten. B&W willen daarop wachten, zodat men niet een eventuele invoering van de sticker later weer moet terugdraaien. Wel zal het college het gebruik van de al bestaande Ja/Nee-sticker (wel huis-aan-huisbladen, geen reclamefolders) en Nee/Nee-sticker (geen huis-aan-huisbladen en geen reclamefolders) actief gaan promoten.

Overigens kan de invoering van een Ja/Ja-sticker pas 20 maanden nadat hiertoe een besluit is genomen. Dit om adverteerders en verspreiders voldoende tijd te geven om zich aan de gewijzigde situatie aan te passen. Dat zou betekenen dat een eventuele invoering van de sticker waarschijnlijk op z’n vroegst pas in 2023 mogelijk is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in