Sassenheim – Het duurt nog een paar jaar voordat Rijkswaterstaat maatregelen gaat treffen om de geluidsoverlast van rijksweg A44 in Sassenheim te verminderen.

Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat hielden dinsdag een presentatie over rijksweg A44 in de vergadering van de Teylingse raadscommissie Ruimte. Aanleiding waren de klachten die bewoners van de woonwijken nabij de rijksweg hebben over de steeds groter wordende geluidsoverlast. Rijkswaterstaat liet weten dat er weliswaar maatregelen tegen de geluidsoverlast zullen worden getroffen, maar dat dit nog wel enkele jaren zal duren. Zo is de verwachting dat over een paar jaar stiller asfalt op bepaalde delen van de rijksweg zal worden aangebracht. Dat zal al wat soelaas bieden. In een later stadium zullen er op sommige plaatsen waar woningen overlast ondervinden ook geluidsschermen worden geplaatst.

Rijkswaterstaat verwacht echter dat alle werkzaamheden pas in 2027 zullen worden afgerond. Dit heeft te maken met het beschikbare budget voor dit soort werkzaamheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in