Teylingen – Het is nog onduidelijk of de aangekondigde invoering van toeristenbelasting in de gemeente Teylingen wel per 1 januari 2022 door zal gaan.

Eind 2019 heeft de Teylingse gemeenteraad een amendement aangenomen waarin werd bepaald dat er per 1 januari 2021 toeristenbelasting zou worden ingevoerd. Daarbij zouden de Teylingse ondernemers die actief zijn in de toeristensector betrokken worden. Vorig jaar liet het college van burgemeester en wethouders echter weten dat het als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk was om met alle betrokkenen om de tafel te gaan, en dat er grote weerstand was bij de ondernemers om mee te denken over de invoering. Besloten is toen om een eventuele invoering van toeristenbelasting uit te stellen tot 1 januari 2022. B&W heeft nu een concept gemaakt waarin de voorwaarden en tarieven voor de toeristenbelasting zijn opgenomen. Pas in december zal eventueel een verordening door de gemeenteraad worden behandeld waarin de invoering van toeristenbelasting definitief wordt geregeld. Of het ook zover komt is echter nog onduidelijk, want woensdag lieten verschillende fracties in de vergadering van de raadscommissie DEB weten nog wel wat op- en aanmerkingen te hebben op het concept van B&W. Zo blijft de VVD tegenstander van de invoering van toeristenbelasting, en wil een eventuele invoering daarvan koppelen aan het opstellen van een visie over verblijfsrecreatie in Teylingen. Het CDA daarentegen ziet de invoering van de belasting wel zitten, maar heeft nog wel een paar voorwaarden voor de invoering. Zo wil de fractie dat de opbrengst van de belasting alleen wordt gebruikt voor investeringen ten behoeve van toerisme. Trilokaal blijft twijfelen of invoering zin heeft, en wil eerst intern overleggen of er een koppeling met een visie voor verblijfsrecreatie moet plaatsvinden. D66 wil dat handhaving en controle op een goede manier gebeurt. De democraten willen dat de invoering van toeristenbelasting gekoppeld wordt aan verblijf. De fractie van GroenLinks ziet toeristenbelasting wel zitten, en vindt dat het conceptvoorstel van B&W verdedigbaar is. De PvdA daarentegen heeft moeite met het voorstel, onder andere omdat men bang is dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten die gemaakt moeten worden. De fracties van de ChristenUnie, Piket en Groen en Leefbaar Teylingen kunnen zich wel vinden in de toeristenbelasting.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad zich op 8 juli gaat uitspreken over de vraag of B&W verder kan gaan met het voorstel voor de invoering van toeristenbelasting per 1 januari 2022.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in