De plankaart van Nieuw Boekhorst

Voorhout – De Teylingse gemeenteraadsleden hebben nog wel wat wensen voor de nieuw te bouwen wijk Nieuw Boekhorst in Voorhout.

Dinsdag sprak de raadscommissie Ruimte over de concept-gebiedsvisie voor de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst, die tot het jaar 2030 moet verrijzen in de Boekhorsterpolder. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in de wijk 900 woningen zouden worden gerealiseerd, maar later werd dit met name op verzoek van de projectontwikkelaars bijgesteld naar 1100 woningen. Volgens hen is dit noodzakelijk om alle gewenste categorieën woningen te kunnen bouwen, waaronder ook de nodige woningen in de sociale sector. Verschillende raadsleden zijn echter bang dat het grotere aantal woningen ten koste zal gaan van het groen in de wijk. Zo pleitte Sybrinne de Vries (CDA) voor het vergroten van het in de wijk geplande park. Zij werd daarin gesteund door Martijn van Duijvenbode (Trilokaal), die er bovendien een groot voorstander van is dat er een zelfbewoningsplicht komt voor alle woningen in de wijk. Dit zou volgens hem speculatie met de woningen tegengaan. Ook Don Verhoeff (GroenLinks) toonde zich hier een voorstander van, en wil naast een zelfbewoningsplicht ook een antispeculatiebeding. Hij brak een lans voor de komst van een buurtsupermarkt in de wijk. Volgens hem scheelt dat straks in het verkeer dat de Herenstraat aandoet om daar boodschappen te gaan doen. Dion Piket van de gelijknamige fractie viel hem daarin bij. Volgens Piket heeft het buurtwinkelcentrum in de wijk Oosthout bewezen dat een dergelijke kleinschalige detailhandelsvoorziening goed kan werken. Vraagtekens werden door verschillende raadsleden wel gezet bij de geplande sportvelden in het westelijk deel van de wijk. Paul Witteman (PvdA) wees erop dat aan de andere kant van de Leidsevaart op Noordwijks grondgebied al de nodige sportvelden aanwezig zijn. Hij verwacht niet dat Voorhouters echt zitten te wachten op sportvelden in Nieuw Boekhorst, temeer omdat de sportvelden in Sassenheim vaak dichterbij liggen. In tegenstelling tot Monique de la Rie, die de initiatiefnemers van een zogenaamd Knarrenhof wil betrekken bij de planvorming voor de nieuwbouwwijk, ziet Witteman er meer in om een dergelijke voorziening voor senioren te realiseren in de buurt van het station in Voorhout. Witteman ziet graag dat er in Nieuw Boekhorst in eerste instantie gebouwd wordt voor jongeren en gezinnen.

Wethouder Marlies Volten liet de commissie weten dat het college gaat kijken naar de mogelijkheden voor een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding voor de nieuw te bouwen woningen in Nieuw Boekhorst, terwijl wethouder Arno van Kempen met een nadere onderbouwing zal komen waarom de sportvelden in de nieuwbouwwijk toch noodzakelijk zijn.

1 REACTIE

  1. Het idee van een buurtsuper is totaal tegenstrijdig met de centrumvisie van Voorhout die de raad nog niet zo lang geleden heeft aangenomen. Ik snap wel waarom een gemeente net zulke inconsistente raadsleden zo’n tekort op de begroting heeft, jammer…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in