Noordwijk – In 2026 dreigt een groot financieel tekort voor de gemeente Noordwijk. Demissionair wethouder Ter Hark presenteerde woensdag de perspectiefnota en schatte het tekort dat jaar op ruim 4.000.000. Dit bedrag is sterk afhankelijk van bijdragen van het rijk. Op korte termijn zijn er voor de begroting van 2023 ook tegenvallers te verwachten door inflatie, de stijging van de energiekosten (91,2 procent), de kostentoename in het sociaal domein en de oplopende loonkosten. Ook de financiële gevolgen van het coalitieakkoord zijn nog niet in de raming verwerkt. De begroting 2023 wordt verwacht in november.

3 REACTIES

  1. Beste redactie – Ga je af op de verwachtingen dan gaat het om een geprognosticeerd tekort in 2026 van € 2.455.000. Dat is het correcte cijfer. Hoe ga je nou het beste om met zo’n prognose? Demissionair wethouder Financiën Roberto ter Hark maakt daarin een principiële keuze. Het is onverstandig om je er door te laten leiden. Want Rijk en Gemeenten zijn nog volop aan het onderhandelen over de toekomstige afdrachten van het Rijk naar het Gemeentefonds. Voor het overige. Op de korte termijn ziet de geprognoticeerde toekomst er superzonnig uit. Toch ook leuk om over te berichten. Check: https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Over_ons/Nieuws/Hoofd_koel_houden_bij_prognose

    De onzekerheid van 2026 geldt niet alleen voor Noordwijk, maar voor praktisch alle gemeenten in Nederland. Daarom zijn het Rijk en VNG nog met elkaar in gesprek. Zolang die gesprekken lopen en er geen conclusies zijn, stel ik voor 2026 even te laten voor wat het is en niet nu al maatregelen te treffen. Je weet nooit wat je onnodig kapotmaakt. En 2026 is nog ver weg. Laten we er vooralsnog vanuit gaan dat RIJK en VNG tot een goede oplossing voor de gemeenten komen voor het jaar 2026.

  2. Duidelijke uitleg Ton. In deze zeer onzekere tijden is het zeer onverstandig van Ter Hark om met zo’n bericht te komen. Of doet Ter Hark het soms om straks de ons beloofde belasting verlagingen en terugdraaien voor kosten van parkeer vergunningen weer af te pakken? Daar lijkt het wel op!!

  3. Ja ik vind het ook vreemd dat de 1e berichten heel positief zijn en dat er wordt gesproken over teruggave OZB verlaging Parkeer vergunning enz enz.
    En nu zegt dezelfde wethouder dat wij moeten rekenen met financiële te korten in de toekomst. Hallo zeg ik mag aannemen dat de wethouder toch beschikt over enige rekenvaardigheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in