Foto: Richard van Egmond

Noordwijk/Noordwijkerhout/De Zilk – Noordwijk krijgt in de periode 21 maart tot en met 21 augustus een Biënnale, dat is een kunsttentoonstelling in de buitenlucht. De omschrijving Biënnale slaat op een tweejaarlijkse, internationale tentoonstelling. Ook in Noordwijk komt er een nieuwe tentoonstelling over twee jaar. In de gemeente Noordwijk komen 13 kunstobjecten van 11 kunstenaars. Kosten zijn 380.000 euro waarvan de gemeente Noordwijk 240.000 euro betaalt. Het thema is Transities- kunst op geestrijke gronden. Inspiratie is dan het steeds veranderende landschap. Ook Noordwijkse kunstenaars en culturele instellingen worden bij de Biënnale betrokken.

Hieronder de radio-interviews:

5 REACTIES

  1. Het is altijd leuk en tenenkrommend een interview te horen met een wethouder die antwoordt in vaag- en onduidelijkheid op vragen van een journalist. ” Transgeniteit tussen de kernen,” ” nternationale contacten”,” balans”. Over de kosten van 2.5 ton? Geen duidelijkheid. Ga er maar vanuit dat dit bedrag opgaat aan representatiekosten: drank, eten, drank, eten, dikdoenerij op recepties, enz. Wat is de meerwaarde hiervoor voor Noordwijk, behalve dat snobs en zgn. kunstkenners zich mogen profileren en zich mogen laven met drank en eterij en een poosje interessant mogen doen?

  2. Dit is nou echt geld van de burger verkwisten. Er zijn nog genoeg andere nuttige dingen te bedenken. Verdeel het b.v. onder de verenigingen die door de corona en hoge energie kosten in de problemem dreigen te komen of al problemen hebben. Snel stoppen met de elitaire gebakken luchtfietserij.

  3. Ik had voorgesteld om het op de boulevard te organiseren. Mooi voorbeeld voor de buitenwereld wat Noordwijk in werkelijkheid is. Waarom wordt dit artikel geweigerd door BO?

    • Eerste reactie ging over schade aangericht door het gemeentebestuur en het was niet duidelijk of dat wel op de tentoonstelling gericht was. Deze reactie is duidelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in