Noordwijk – De gemeente Noordwijk heeft een groot verkeersonderzoek laten doen voor Noordwijk Binnen. Alle acties in dit onderzoek zullen worden uitgevoerd. Zo wordt er een onderzoek gestart naar een parkeergarage onder het Kloosterplein en komt er weer een onderzoek naar doorstroming in Noordwijk Binnen. Ook het betaald parkeren wordt nader bekeken nadat inwoners om hun mening zijn gevraagd.

De acties:

Vervolgacties voor de korte termijn. Te realiseren in 2022

1. Draagvlakonderzoek uitvoeren naar betaald parkeren.
2. Onderzoeken naar de mogelijkheden van extra fietsenstallingen nabij het centrum.
3. Onderzoeken of het ruimtelijk inpasbaar is, om de bestaande laad en loshavens langs de Raadhuisstraat te vergroten.
4. Onderzoeken hoeveel gemotoriseerd verkeer er gebruik maakt van de routes door de kern van Noordwijk Binnen die hier geen herkomst of bestemming hebben. Deze gegevens kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van eventuele maatregelen om het doorgaande verkeer te weren op de Raadhuisstraat.
5. Vervangen van de doppen op het Jeroensplein door een minder bolvormige afscheiding.
6. Onderzoek naar de optimalisatie van het kloosterplein, waarin de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage wordt meegenomen.

Voor de middellange termijn. Te realiseren tussen 2023-2025

7. Instellen parkeerregulering als uit het draagvlakonderzoek (zie punt 1) blijkt, dat een meerderheid van de inwoners hier voor is.
8. Uitwerken maatregel om doorgaand verkeer door de kern van Noordwijk Binnen te weren, naar aanleiding van het onderzoek (zie punt 4).
9. Voor de omgevingsvisie 2.0 het gesprek aangaan, dat er moet worden ingezet op een centrum wat meer plek biedt aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en minder dan nu wordt gedomineerd door auto’s, vrachtwagens en bestelbussen. Hiermee wordt een kader gesteld, waardoor sneller maatregelen genomen kunnen worden om gemotoriseerd verkeer terug te dringen. Aandachtspunt: Bereikbaar houden van het centrum voor bezoekers per auto.
10. Herinrichten van de Schiestraat tussen rotonde en Heilige Geestweg. Aanbrengen van een passende 30 km/uur poort constructie, zodat de overgang vanaf de rotonde naar de 30km/u zone duidelijker wordt. Aandachtspunt: Bereikbaarheid van het tankstation.
11. Herinrichting van de Gladiolusstraat/Weteringkade tot reguliere 50 km/uur ontsluitingsweg of tot afwaardering 30 km/uur erftoegangsweg. Aandachtspunt: Hiervoor moet de wegcategorisering worden geüpdatet.

Klik hier voor het gehele rapport.

5 REACTIES

 1. Een ondergrondse parkeergarage onder het Kloosterplein? De garage van de Digros heeft nog nooit helemaal vol gestaan (voldoende capaciteit over) dus daar een tweede garage zowat náást bouwen lijkt me zonde van het geld! Niet doen dus!

  • Helemaal mee eens! Wat heeft dat onderzoek gekost, weer weggegooid geld, volgend jaar weer een extra bureau inschakelen, om dit onderzoek te onderzoeken?
   Gebruik nu eens de kennis van de lokale ondernemers en inwoners, zonder weer een extern bureau in te schakelen

 2. Haalbaarheidsonderzoek naar ondergronds parkeren Kloosterplein is zo’n 10/15 jaar geleden al gedaan.
  Raadpleeg eerst het gemeentelijk archief.
  Bespaart onnodige kosten, of met de kennis van toen kan er aanvullend onderzoek gepleegd worden.

 3. Hoe vaak gaan ze het Jeroensplein nog aanpakken? Verkeerskundig zijn alle aanpassingen een drama in plaats van een verbetering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in