Noordwijk – Wethouder Roberto ter Hark heeft vrijdag een sluitende begroting gepresenteerd. Er is zelfs nog geld voor nieuw beleid en om toekomstige tegenvallers op te vangen. Volgend jaar houdt de gemeente Noordwijk 1,1 miljoen over, in 2023 550.000 euro, in 2024 430.000 euro en in 20225 1,6 miljoen. Volgend jaar wordt 1,3 miljoen vrijgemaakt voor nieuw beleid. Normaal gesproken doet een college van B & W dat niet in een laatste begroting voor de verkiezingen, maar Ter Hark weer er op dat het huidige college vanwege de fusie en daardoor latere verkiezingen een kortere zittingstermijn heeft van 9 maanden. Bovendien gaat het over zaken die al in gang gezet zijn zoals bijvoorbeeld Noordwijk neer zetten als kuuroord en een nieuw cultuurbeleid.

De OZB gaat wel met 23,6 % omhoog, maar de lasten van Dunea en Alliander dalen met hetzelfde bedrag. Dat heeft te maken met het schrappen van de precariobelasting, de belasting op het gebruik van gemeentelijke grond. Die werden door Dunea en Alliander doorberekend en dat komt te vervallen. De OZB is ook niet gerelateerd aan de waarde van bezit, want de gemeente gaat uit van een bepaald opbrengst aan OZB, neemt de waarde toe dan daalt het tarief. De onzekerheden in de begroting worden veroorzaakt door het rijk. Die heeft net de kosten van jeugdhulp gecompenseerd, maar over een paar jaar komt er een andere methode van berekening van de bijdrage die gemeenten krijgen van het rijk. Je krijgt minder als je eigen inkomsten hebt uit bijvoorbeeld parkeer- en toeristenbelasting en men kijkt welke rol je hebt in de regio.

Klik hieronder voor de complete begroting.

1 REACTIE

  1. Hij zegt dat we er niet op achteruit gaan nou de meeste mensen voelen het al in hun portemonnee .Nee wij worden uitgekleed door deze gemeente en hun vrienden die op strand staan die een wereld omzet hebben gehad hoeven niet van strand af die steken zomaar een ton in hun zak .En ze zijn nog open ook wat niet mag het is een corrupte bende .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in