Noordwijk zegt nee tegen biomassa

Foto PB

Noordwijk – Een ruime meerderheid van de Noordwijkse gemeenteraad (18 voor en 8 tegen) keert zich tegen de biomassa.

Dit initiatief van raadslid Maan (GroenLinks) werd gesteund door NZ Lokaal, D66, PvdA, en Bruisend Noordwijk. De raad vindt, dat in de conceptversie van de regionale ruimtelijke energiestrategie (RES) niet meer geschreven mag worden over het opstoken van bomen en boomdelen. Holland Rijnland moet in de definitieve RES dus biomassa uitsluiten als energiebron. “Biomassa wordt nog vaak gezien als duurzame energiebron, maar dit is ten onrechte. De winning van biomassa leidt in veel gevallen tot grootschalige ontbossing. Bij het gebruik van biomassa wordt veel fijnstof en ultrafijnstof uitgestoten en wordt meer CO2 uitgestoten dan bij gebruik van steenkool. Hierdoor is biomassa géén duurzaam alternatief voor fossiele brandstof.”

Onder meer de VVD was tegen. Volgens Bas Knapp van die partij zorgt het uitsluiten van biomassa voor een fors duurdere energietransitie.

6 REACTIES

 1. Betreft: Octrooi NL 1016461, https://nl.espacenet.com/ vergisting van biomassa d.m.v. holtes in aardlagen

  Graag zou ik uw aandacht voor mijn ideeën willen vragen betreffende de exploitatie van echte biomassa in kolen- en zoutmijnen die buiten gebruik zijn.

  Het idee om echte biomassa in holtes in de aarde te laten vergisten is door emeritus hoogleraar dr. R.D Schuiling van Geochem Research en een medewerker van TNO-NITG zeer positief ontvangen.

  “De BV Nederland kan profiteren van de uitwerking van een echte innovatie, de beschikking over een nieuwe vrij belangrijke alternatieve energiebron, een extra mogelijkheid om aan de Kyoto-normen te voldoen, en de oplossing van het slepende probleem van de mestoverschotten”. Aldus dr. R.D. Schuiling.

  Daarom vraag ik uw aandacht met betrekking tot het uitwerken van mijn ideeën betreffende het vergisten van biomassa in holtes in de aardlagen.
  Ik hoop via u in contact te komen met bedrijven/instanties die mogelijkheden zien om mijn ideeën te kunnen realiseren.

  Kolenmijnen
  De diepte van de kolenmijnen is in de orde van 600-800 meter. De biomassa zal er uit zichzelf vergisten. Bij een gemiddelde jaartemperatuur van 11 graden aan het aardoppervlak is de temperatuur op deze diepte 30 a 35 graden, een ideale temperatuur voor vergisting.
  De exploitatie van gedeelten van de mijnen is realiseerbaar.

  Zoutmijnen
  De cavernes liggen tot ca. 500 meter diep. Het milieu is geschikt voor vergisting.
  De methaanvorming stopt zelfs niet bij een pekelgehalte van 20%. De wanden van de mijnen kunnen met een coat bedekt worden waardoor er geen contact van biomassa met de wanden is.

  Voordelen voor de boeren en andere leveranciers van biomassa:

  • Grotere bestaanszekerheid
  • Minder en vereenvoudigde administratie
  • Minder kans op boetes
  • Minder stress

  Voordelen voor Nederlanders:

  • Beschikking over echte groene energie
  • Mineralen zoals fosfor, calcium, kalium en magnesium blijven in het
  digestraat achter en kunnen winstgevend gemaakt worden

  • Stikstof en fosfaat zijn in de vergiste mest beter opneembaar voor
  gewassen dan de gebruikelijke onbewerkte mest waardoor minder
  stankoverlast
  • De vergiste mest vermindert de uitstoot van methaan in het milieu
  (een 20 keer zo sterk broeikasgas als CO2) aanzienlijk
  • In de mijnen kan o.a. uit de dierlijke mest ammoniak d.m.v. vergisting
  gewonnen worden. Dus geen/minder ammoniakproductie ten koste van
  aardgas. Voor de ammoniakproductie koopt OCI Nitrogen jaarlijks
  meer dan 1 miljard m3 aardgas in (zie http://www.ocinitrogen.com/ammonia)
  • Voor het ondergrondse vergistingsproces is geen warmtebron (energie)
  nodig, zoals bij bovengrondse vergisting
  • Geen uitstoot, opvang en verwerking (asfalt, beton en cement) van het
  giftige vliegas veroorzaakt door uitstoot van energiecentrales.
  • Geen vervoer van slachtafval, mest en vliegas naar het buitenland
  waardoor minder vrachtverkeer en hierdoor minder CO2-uitstoot
  • Geen milieuvervuilende import van z.g. “groene energie”.

  Ook de kolenmijnen kunnen gedeeltelijk geschikt gemaakt worden voor exploitatie.
  Bij SodM Heerlen, zijn 15 staatsmijnen. Volgens de heer Wiel Miseré is een verbinding maken met de ondergrond realiseerbaar.
  Volgens Ir J.A.M.J. Franssen, manager Business Development van Chemelot Services bij DSM, is er gelegenheid tot faciliteren.
  Het op bovengenoemde wijze vergisten van organische grondstoffen zal gezien de huidige kennis geen onoverkomelijke technische problemen geven, is doelmatig en veilig. Het milieu van de ondergrond zal niet belast worden.
  Frits de Groot, Teammanager Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transporten Infrastructuur VNO-NCW–MKB-Nederland reageerde op mijn informatie met o.a.: “Ik denk dat u een zeer interessante innovatie bij de kop heeft en verwacht dat dit in de markt zeker zal aanslaan. Ik wens u daar alle succes mee.”

 2. Groen dat en functie heeft in onze samenleving verdient het niet om onder de noemer biomassa verstookt te worden.
  Onder biomassa vallen organismen die door verrotting/ vergisting van nut zijn.

 3. J. C. Souverin, zeer knap! Maar dit gaat er bij die lui niet in, het is geen verdienmodel voor de paar mensen die baat hebben bij de klimaatwaanzin en de 2030 agenda.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in