Nu al aandacht voor nieuwe naam fusiegemeente

Noordwijk/Noordwijkerhout – Er komt een aparte werkgroep om een nieuwe naam te bedenken voor de nieuwe fusiegemeente Noordwijk en Noordwijkerhout. Dat gebeurt op voorstel van het Noordwijkerhoutse D66-raadslid Wiebes. Op 6 juli valt de beslissing pas over fusie of geen fusie. Op die datum moet de nieuwe naam echter bekend zijn. Zo niet, dan moet in ieder geval een procedure afgesproken worden om een nieuwe naam in september duidelijk te hebben. Dan gaat het fusiewetsvoorstel namelijk de procedure in. D66 deed al een voorzet: Groot-Noordwijk of Northgo. Volgens raadslid Beugelsdijk moet voorkomen worden dat het een situatie wordt zoals bij twee ouders met een eigen voorkeur voor een naam, want dat kan volgens hem zorgen voor een maandenlange discussie en hevige ruzies.

11 REACTIES

 1. Merkwaardige gedachtenwereld! Terwijl de beslissing tot fusie er moeiteloos doorheen wordt gejaagd, geen kik en geen wanklank, een en al eensgezindheid, zou een discussie over de naamgeving opeens in ruzie ontaarden? We mogen het zien als een zoveelste bevestiging van de Wet van Parkinson, die met smaak beschreef hoe de zelfde commissie een besluit over de bouw van een kerncentrale zonder discussie aanneemt, terwijl een besluit over de bouw van een fietsenschuur tijdens de zelfde vergadering aanleiding wordt tot verhitte discussie. Waarom dat zo gaat? Ik zou zeggen: lees Parkinson!

 2. Terecht kopt het artikel: “nu al aandacht voor de naam?” Want ons werd juist voorgehouden, persoonlijk door de burgemeester van Noordwijk bijvoorbeeld, dat er tot 6 juli niets vast staat. Kennelijk ligt dat toch een tikkeltje anders. Voor de fuseerders is het een bekeken zaak en ze hebben echt geen geduld tot 6 juli. Voor wie er de conclusie uit zou willen trekken dat de vrije keuze die ons tot 6 juli werd beloofd niet echt zo vrij is, zou het volgende nog interessant kunnen zijn. Op 24 augustus 2016 was er officieel enkel sprake van “samenwerking” en was er ook al alle ruimte voor vrije inspraak van de inwoners. Het verslag van de bijeenkomst, opgesteld door de gemeente, spreekt van een vruchtbare brainstorm sessie. Als voorbeeld van vrije en prikkelende inbreng door de inwoners wordt welgeteld één citaat gegeven: “Kom tot één naam voor de gemeenten die intensief samenwerken. Hoe moet die dan luiden.” Eén naam voor gemeenten die alleen maar samenwerken? Dat was een wel heel erg met het gemeentebestuur meelevende inwoner! Eerder zullen we de zojuist geformuleerde conclusie moeten uitbreiden: ook op 24 augustus 2016 was de vrije keuze al een stuk minder vrij dan ze werd voorgesteld.

 3. Noordwijk moet Noordwijk blijven.

  Was het niet mevrouw Visser van Puur Noordwijk die in haar pleidooi, waarin de burgers van Noordwijk vakkundig opzij werden geschoven, de voorwaarde schetste dat Noordwijk ook Noordwijk zou blijven?

  “De nieuwe gemeente kan niet anders dan Noordwijk gaan heten dit gezien de nationale en internationale bekende merknaam ‘Noordwijk’.”

  Waarom nu dan deze werkgroep? Zijn de burgers van Noordwijk ook op dit punt voorgelogen door deze lokale partij?

  De naam voor de nieuwe gemeente moet mee in het herindelingsadvies. Doen we dit niet, dan krijgt de nieuwe gemeente automatisch de naam van de grootste gemeente die deelneemt aan de fusie. De werkgroep is dan toch overbodig!?

  Puur Noordwijk is er niet voor de Noordwijkers of heeft alle schijn tegen.

 4. Gewoon Noordwijk met Noordwijkerhout onder de noemer “Gemeente Noordwijk” .
  Is in Katwijk, met Rijnsburg en Valkenburg ook het geval.
  Laat de dorpen tenminste hun eigen identiteit houden!

  En Charel, je hoort je zelf wel erg graag praten!

 5. Graag aandacht voor onderstaande open brief:

  Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders, de fracties en de Gemeenteraad van Noordwijk

  cc. inwoners van de gemeente Noordwijk

  Noordwijk, 31-05-2017

  Geacht College, geachte raadsleden,

  De inwoners van Noordwijk kunnen voor of tegen zijn of geen mening hebben over fusie met Noordwijkerhout.

  Politici noch bestuurders zouden hierover mogen besluiten zonder de inwoners serieus te raadplegen.

  Als de Noordwijker écht zou mogen meedenken zou toch allerminst rekening gehouden moeten worden met de Noordwijkers! Als de inwoners van Noordwijk zich in ruime meerderheid uitspreken tegen een fusie met Noordwijkerhout, zou de gemeenteraad de uitkomst ervan niet kunnen negeren. Dan moet de gemeente Noordwijk ook daadwerkelijk durven die vraag aan de Noordwijkers voor te leggen. Dat is democratie, dat is Denk mee! Doe meer!

  In het kader van zorgvuldigheid en transparantie is het essentieel dat alle Noordwijkers op grond van heldere, eenduidige feiten op gelijkwaardige wijze geïnformeerd worden wat een fusie voor hen als inwoner betekent. De inwoners mogelijkheid bieden hun zienswijze op een mogelijke fusie kenbaar te maken is niet genoeg.

  Ik, een betrokken inwoner van ‘ons’ Noordwijk, verzoek u om in gezamenlijkheid een burgerraadpleging te organiseren. De kiesgerechtigde burgers krijgen dan de gelegenheid zich echt uit te kunnen spreken.

  Daarbij zou aan de burgers van Noordwijk die gerechtigd zijn om op die dag te stemmen in het kader van de burgerraadpleging de navolgende vraag voorgelegd moeten worden:

  “De gemeenteraad van Noordwijk heeft op 20 april 2017 een voorlopig besluit genomen tot een toekomstige samenvoeging (herindeling) van de gemeente Noordwijk met de gemeente Noordwijkerhout. Bent u het hiermee eens of oneens?;

  Geef de Noordwijker een stem! Doet u mee?

  In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

  Met vriendelijke groet,

  Raymond Salman

 6. Graag deel ik ook mijn zienswijze m.b.t. fusie Noordwijk/ Noordwijkerhout. Wilt u mijn zienswijze als standaard ook indienen, dan zal ik deze per mail verstrekken. Mail uw verzoek naar [email protected]

  Gemeente Noordwijk
  T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 298
  2202 AG NOORDWIJK

  cc. leden van de Gemeenteraad

  [email protected]

  Noordwijk, 31-05-2017

  Zienswijze herindelingsontwerp

  Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

  Vanaf 26 april 2017 tot 21 juni 2017 ligt het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019 te komen tot een gemeentelijke herindeling van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout ter inzage met de mogelijkheid hierop te reageren.

  Hierbij ontvangt u mijn zienswijze, waarin ik argumenten geef waarom Noordwijk niet (nu) samen zou moeten gaan met Noordwijkerhout, zoals voorgesteld in de huidige plannen.

  Gemeente Noordwijk gaat met ondersteuning van Twynstra Gudde het onderzoek doen naar de zelfstandigheid van Noordwijk. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de keuzes waar de kustgemeente voor komt te staan als zij zelfstandig blijft en Noordwijkerhout kiest voor een andere strategische partner.

  Het verzoek om dit onderzoek te houden is onderdeel van de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen op donderdag 20 april 2017. Toen het herindelingsontwerp is vastgesteld.

  Waarom laten wij Twynstra Gudde (de spreekwoordelijke slager) het eigen advies (vlees) keuren? Een opnieuw duur en discutabel onderzoek waarvan de uitkomst bij voorbaat al zal (b)lijken vastgesteld.
  Het bewust onthouden van een echte stem door de ‘gewone’ inwoners van Noordwijk, het – al dan niet bewust geregisseerde – angstgevoel dat gecreëerd wordt door Noordwijkerhout welke als excuus gebruikt wordt voor het ontkennen en negeren van eerder gedane beloften, het suggereren dat samenwerking(sverbanden) worden verbroken indien er geen (bestuurlijke) fusie komt. Het is allemaal strategie om de burgers monddood te maken en angst in te boezemen.

  Angst is echter een slechte raadgever en haastige spoed is zelden goed.

  Ik laat mij als inwoner van Noordwijk niet besodemieteren en wil een echte stem hebben. Geef de inwoners van Noordwijk een stem op 21 maart 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

  Ik verzoek u om niet te besluiten tot herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout, zoals nu is voorgesteld in het besluit.

  Met vriendelijke groet,

  Raymond Salman

 7. Geachte heer Salman,

  Wilt u uw correspondentie met de gemeente Noordwijk niet lukraak dumpen op deze website? Graag reageren op het artikel en niet brieven op deze manier delen. Daarvoor heeft u immers al uw eigen platform (lees website van uw politieke partij).

  Met vriendelijke groet,

 8. Wat denken jullie van Gemeente Leeuwenhorst, mooie naam van een groot gebied waar de gemeentes met elkaar verbonden zijn

  • Uitstekend! Noordwijk en Noordwijkerhout blijven behouden onder een gemeente met een prachtige en symbolische naam! 🙂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in