Noordwijkerhout – NZLokaal pleit ervoor alsnog een referendum over de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout te houden.

Dat zou kunnen worden gecombineerd met het referendum dat op 21 maart wordt gehouden over de aftapwet, die de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden geeft. Volgens de partij, tegenstander van de fusie, is nooit nut en noodzaak van de fusie aangetoond en is het traject van bovenaf bestuurlijk opgelegd. NZLokaal drong al eerder tevergeefs aan op een referendumverordening.

Een fusie-referendum laten meeliften met het referendum over de aftapwet zou volgens de partij maar geringe meerkosten geven.

2 REACTIES

 1. Zoals aangegeven bij de bestuursrechter kan het referendum inderdaad prima op 21 maart 2018 gelijktijdig met de landelijke volksraadpleging over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (lees: Tapwet) worden gehouden. Er zijn zelfs de nodige voordelen aan een referendum op 21 maart. Het bespaart de gemeenten geld, want alles wordt al opgetuigd voor een stemming. Een Noordwijkse en Noordwijkerhoutse vraagstelling zou bovendien goed zijn voor de opkomst. Ook is de uitslag op tijd voor het eventuele definitieve besluit tot herindeling door de Tweede Kamer.

  Een herindeling wordt namelijk een discussiepunt als de Tweede of Eerste Kamer het volgende vast stelt:

  A. Er ontbreekt maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak bij één of meer van de gemeenten
  Bij de vervolgdiscussie wordt vervolgens gekeken of aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  B. De desbetreffende gemeente(n) hebben geen (financiële) problemen die zij niet aankan/aankunnen;
  C. De andere betrokken gemeenten kunnen fuseren zonder de buiten de fusie te houden gemeente(n).

  Daarnaast verwijs ik naar het toch eenduidige artikel 5 van het Europese Handvest inzake lokale autonomie. Dit betekent dat in gemeenten met een referendumverordening dit instrument moet worden ingezet, alvorens er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt ingediend.

  Mijn verzoek aan de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer om een hoorzitting over deze omstreden herindeling is gelukkig gehonoreerd blijkens berichtgeving in de pers.

  Omstreden omdat het herindelingsadvies o.a. is voorgeschoteld als een ‘vrijwillige herindeling van onderop’. De leden van de Tweede Kamer moeten weten dat daar geen sprake van is. Dat er voldoende draagvlak zou zijn voor een fusie noem ik ‘misleidend’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in