Noordwijkerhout – Van de 80 Noordwijkerhouters die ze spraken, is 2/3 tegen een fusie met Noordwijk. Dat concludeert de politieke partij NZLokaal uit hun meningspeiling zaterdag in het centrum van het dorp. Voor de Witte Kerk peilde de partij de meningen en hield dit op een groot bord bij. Voor NZLokaal is het de bevestiging dat een snelle fusie niet de weg is. Op 20 april moet de gemeenteraad beslissen over een intentie tot fusie. Op een in Noordwijk gehouden bijeenkomst door de politieke partij Puur Noordwijk afgelopen week kwamen maar 6 inwoners af. (Foto: Fred vd Bent)

9 REACTIES

 1. Het aantal stemmen lijkt me op het bord na te kunnen tellen en het feit dat NZLokaal de aantallen niet bekend maakt, is veelzeggend.

  Los daarvan is een voxpop op straat natuurlijk niet representatief. De steekproef is te klein én niet a-select.
  Daarnaast is het natuurlijk de vraag in hoeverre de ‘onderzoekers’ hun doelgroep beïnvloed hebben door de vorm van benadering.

  Al met al had NZLokaal zich de moeite kunnen besparen. Tenzij het ze natuurlijk helemaal niet om objectieve informatievergaring gaat en ze vooral lekker op het sentiment willen inspelen?

 2. Totaal 75 stemmen, waarvan 26 ja en 49 nee. Vraagstelling was duidelijk, controleerbaar, helder en zichtbaar. En absoluut niet manipulatief.
  Ook wellicht meer representatief dan de enkeling, die de moeite heeft genomen om naar een beleidsmatig verhaal te luisteren in College Leeuwenhorst enkele maanden geleden. Kortom, een goede aanzet voor een raadplegend referendum!
  Anders gezegd: NZLokaal zoekt de inwoners op. Niets verkeerd mee lijkt me.

 3. NZlokaal doet tenminste een poging om met hun inwoners in gesprek te komen. Het merendeel van de politieke partijen nemen die moeite niet eens en ‘verloochenen’ in meer of mindere mate hun eigen verkiezingsprogramma en het college uit Noordwijkerhout (VVD/CDA/D66) hun coalitieakkoord. Zij proberen gehaast en geforceerd een besluit to fusie er doorheen te drukken zonder daarover in voldoende mate met ons van gedachten te wisselen hierover. Het bureau Twijnstra en Gudde geeft aan dat een fusie ‘zonder verliefdheid’ van beide kanten niet zinvol is. Van die verliefdheid is bij beide partners weinig te merken, dus ik zou zeggen ‘ga eerst eens een paar jaar goed samenwerken zodat je kan ontdekken of beide gemeentes bij elkaar passen’. Gebruik de verkiezingen in maart 2018 om de mening van je inwoners te laten meewegen in de toekomst van Noodwijkerhout

  • NW en NWH werken al veel samen op diverse terreinen. Begrijp ik dus goed dat NZL wel voor verdere ambtelijke samenwerking/ambtelijke fusie is?

  • Tav jouw opmerking rondom verloochenen. Los van het feit dat het uiteraard een puur PVV uitspraak is, kun je toch niet onderschatten dat het regionale landschap sterk is gewijzigd de afgelopen jaren en er is/komt nog veel taken van Rijk naar gemeenten. NWH kan dit niet alleen aan. Ik heb geen problemen met een bestuurlijke fusie, je blijft altijd een Noordwijkerhouter ongeacht de gemeente waarin je woont (Bv in Teylingen heb je nog steeds Sassenheimers en Voorhouters en Warmonders). Dus de bangmakerij dat we worden “opgegeten” door NW slaat nergens op en vertroebelt de publieke opinie.

 4. Bestuurlijke herindelingen hebben te maken met efficiency en niks met verliefdheid, integendeel. Bij een fusie is het juist zaak dat de verschillende kernen zo min mogelijk in elkaar opgaan, zoals verliefden graag doen, en juist zoveel mogelijk hun eigen identiteit behouden. Noordwijk blijft gewoon Noordwijk en Noordwijkerhout gewoon Noordwijkerhout. Zoals Rijnsburg ook Rijnsburg is gebleven en Rijnsburgse Boys niet plotseling Katwijkse Boys is gaan heten. Ook bij andere herindelingen is er meestal niet het flauwste benul dat er boven de kernen met bekende plaatsnamen een gemeenschappelijk gemeentelijk apparaat bestaat met een naam waarvan nooit iemand heeft gehoord. Zegt ooit iemand dat ie woont in ‘Teylingen’, of in ‘Ronde Venen’, of in ‘Hollandse Kroon’, of hoe al die fusiegemeenten met rare namen ook mogen heten? De opwinding rondom herindelingen is bijna altijd vals sentiment.

 5. In de uitgebreide omschrijving van dhr Kranenburg is veel juist. Terwijl kernen en gemeenschappen voor het oog en in naam blijven bestaan, wordt de bestuursstructuur er boven uit getild en geheel aan het zicht onttrokken. Bezwaren tegen een onzichtbare bestuursstructuur zonder band met de werkelijke gemeenschappen is echter geen “vals sentiment”! Het is een volstrekt juiste inschatting dat de democratische kwaliteit van het bestuur, waarmee uiteindelijk de kwaliteit überhaupt, door die ongrijpbaarheid ernstig gevaar zal lopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in