Noordwijk – De fractie van NZLokaal vraagt zich af of de voorgenomen verlaging van de OZB een goed idee is in tijden van crisis en inflatie. In het coalitieakkoord meldt het college een OZB-verlaging met 10%.

Dit “cadeau” levert vooral de eigenaren van woningen vanaf 500.000 euro flink wat voordeel op. Deze mensen verdienen in het algemeen goed en profiteren dus ook meer van de aangekondigde loonsverhogingen en/of beschikken over beleggingen, aldus NZLokaal. De partij vraagt B&W welke gevolgen de OZB-verlaging heeft voor de meerjarenbegroting. Ook willen ze weten welke belastingen mogelijk moeten worden verhoogd om het ontstane gat te dichten.

NZLokaal stelt voor de OZB-tarieven te behouden en de beoogde korting van 10% in te zetten voor verduurzaming, te beginnen met de woningen die de laagste WOZ-waarde hebben.

6 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in