Noordwijk – Een omwonende van het Jan Kroonsplein is het oneens met de beslissing van B & W om het ontwerp-bestemmingsplan voor ontwikkeling van het plein ter inzage te leggen. Normaal gaat dit na goedkeuring van de raad, maar dit plan is volgens B & W al zo vaak besproken dat het direct de inspraak in kan. Dat vindt de omwonende niet kunnen omdat tegelijkertijd ook een ontwerpbesluit voor hogere waarden van de Wet geluidshinder volgens hem langs de raad wordt geloodst. Hij vindt dat beide zaken ook met omwonenden besproken moeten worden. Ook zet hij zijn vraagtekens omdat er nog vragen zijn over de verkeersveiligheid, de ontsluiting van de parkeergarage op de Parallel bijvoorbeeld. Verder heeft hij een rij vragen over de inhoud en de beslissingen binnen het plan waar hij de vraag aan koppelt: hoe integer is het?

4 REACTIES

 1. Integere politiek of volksverlakkerij?

  Als de gang van zaken rondom de bouwplannen op het Jan Kroonsplein maatgevend is voor de behandeling van plannen door de Noordwijkse politiek dan is het slecht gesteld met de Noordwijkse politiek.
  Er is in de media veel te doen over de integriteit binnen de Noordwijkse politiek. Waarom er nog steeds geen integriteitscode voor de Noordwijkse bestuurders ligt is voor mij echt een raadsel.
  Burgemeester Verkleij is er al twee jaar mee bezig, maar de integriteitsafspraken ontstijgen het niveau van het accepteren van relatiegeschenken nog steeds niet. En dat terwijl er nadrukkelijk behoefte is aan integriteit, met name bij beslissingen genomen door B & W.

  Al eerder schreef ik al over de beslissing van B & W om de gemeenteraad te passeren bij het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan van het Jan Kroonsplein. In de slipstream wordt ook een ontwerpbesluit voor hogere waarden van de Wet geluidhinder langs de raad geloodst.
  Beide plannen moeten door de raad besproken en ter inzage gelegd worden. Daarnaast zou het wel zo netjes en integer zijn om de uitkomsten van deze voor omwonenden ingrijpende onderzoeken met de omwonenden te bespreken.
  De motivatie van B & W om het college te omzeilen, het plan is al vaak besproken, is even opmerkelijk als onwaar. Zeker nu blijkt dat er onderzoeken naar de verkeersveiligheid en geluidshinder hebben plaatsgevonden die nog niet eerder zijn gedeeld met de raad, laat staan de bewoners.

  De vraag is dus hoe integer is het college onder leiding van de Burgemeester zelf?

  – Hoe integer is het om een ontwerp-bestemmingsprocedure in gang te zetten van een plan dat niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de ruimtelijke uitgangspunten?
  – Hoe integer is het om als gemeentebestuur niet verder te komen dan trede 1 van de wet op bewonersparticipatie?
  – Hoe integer is het om de raad te omzeilen bij het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit, terwijl uit onderzoek door de gemeente blijkt dat er aanpassingen van de plannen nodig zijn voor de verkeersveiligheid?
  Citaat uit het onderzoeksrapport: Een directe ontsluiting van een parkeergarage op een gebiedsontsluitingsweg is niet gebruikelijk. Vanwege het snelheidsregime dat van toepassing is op de Parallel Boulevard (50 km/h), zijn remwegen dusdanig lang dat er een redelijke kans bestaat op confrontaties…
  – Hoe integer is het om de raad te omzeilen bij het instemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden van de Wet geluidhinder?
  Uit onderzoek blijkt dat de geluidshinder van de parkeergarage overdag/’s avonds én ’s nachts ruim wordt overschreden, ook na toekenning van een uitzondering op de Wet hogere waarden.
  Noodzakelijke maatregelen volgens het onderzoek:
  – Een 6 meter hoog absorberend scherm
  – De in/-uitrit overkappen
  – Het inpandig uitvoeren van de in-/uitrit (heel vaak genoemd door de bewoners!)
  – Hoe integer is het om bovenstaande onderzoeken die rigoureuze en gezichtsbepalende aanpassingen van het plan vragen niet met de bewoners en de gemeenteraad te bespreken?
  – Hoe integer is het om ingrijpende beslissingen t.a.v. bouwplannen en parkeren door een niet gekozen wethouder te laten nemen?
  – Hoe integer is het als deze wethouder ingrijpende besluiten neemt die in het belang van ondernemers zijn die tot de directe vriendengroep van deze wethouder behoren?

  Hier zou de discussie rondom integriteit over moeten gaan. Als er dan een integriteitscode is en de bestuurders houden zich eraan dan is een agressieprotocol echt niet nodig.

  Paul van Hattem
  Bewoner Jan Kroonsplein
  Medeoprichter ‘Tegengeluid aan Zee’
  Reacties: [email protected]

Laat een antwoord achter aan Bollenstreker Annuleer reactie

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in