De kaart met oplossingen van Bedrijfsleven Bollenstreek.

Bollenstreek – Bedrijfsleven Bollenstreek heeft een aantal oplossingen gepresenteerd om de bereikbaarheid van de Bollenstreek te verbeteren. Ze noemen het denkrichtingen en daarover willen ze in gesprek met de verschillende overheden. Het gaat om een hele lijst aan wegaanpassingen of voorstellen voor nieuwe wegen. Zo willen ze bijvoorbeeld de N207 doortrekken naar de N206 en de afrit Sassenheim Noord op de A44 laten vervallen. Het gaat om de volgende zaken als aanleiding met de oplossingen daarbij als denkrichting.

 • De N443 draagt (samen met de N444) voor groot deel de ontsluiting van het hart van de Bollenstreek.
 • De N443 raakt steeds meer op slot tijdens spitstijden en zomerse dagen.
 • Toename van het aantal woningen in Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout zal tot
  verdere stagnatie leiden.
 • Er is behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen met 14 ha.
 • HOV-verbinding Noordwijk – Schiphol vraagt om goede doorstroming rotonde Van Pallandlaan
  (N443/N208) (Sassenheim)
 • Er is grote weerstand in Sassenheim tegen turbo-rotonde Van Pallandlaan
 • De N443 doorkruist het dorp Sassenheim, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
 • De spoorwegovergang bij Noordwijkerhout en de brug over de haarlemmertrekvaart dient binnen
  10 jaar te worden vervangen. Gevaarlijk overgang met veel stagnatie van het verkeer.
 • De N443 ter hoogte van Noordwijkerhout levert gevaarlijke situaties met direct aangelegen
  woningen (AH-thuiszorg op de provinciale weg)
 • Door het vervallen van de nieuwe noordelijke ontsluiting (Duinpolderweg) wordt de druk op de
  N443 niet verminderd.
 • Op- en Afrit N443 – A44 is gevaarlijk kort en smal, leidt tot ongelukken en files
 • Drie viaducten (Ringvaart, Kaag (afrit 2) en Oude Wetering (afrit 1) zijn versmald en leiden tot
  ongelukken en files

De N207 strand op een vastlopende N208

 • De kernen langs de kust (Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk) zijn sterk gegroeid en blijven
  groeikernen. Dit zijn grotendeels woonkernen met verkeersbewegingen richting de grote steden.
 • De ontsluiting via de N207 zorgt voor de grotere ontsluiting van de kernen langs de kust. Met
  name Hillegom en Lisse hebben zeer veel overlast van doorgaand verkeer vanuit deze kernen.
 • Dit verkeer dient met een juiste omleiding deze kernen te mijden, waarbij met een slimme
  verlenging van de N207 het verkeer kan doorstromen zonder beide kernen te belasten.
 • Daarnaast zal met deze ontsluiting ook een oplossing geboden kunnen worden voor de
  toeristenstroom, niet alleen in het Keukenhofseizoen

Denkrichting 1

 • Het oplossen van de knelpunten op de A44 – verbeteren doorstroming
 • Het laten vervallen van de op- en afrit van de A44 / N443 (Sassenheim Noord)
 • Het uitbreiden van de op- en afrit van de A44 / N520 (Abbenes)
 • Het aanleggen van een nieuwe weg vanaf de A44 Abbenes, onder de ringvaart door
 • De nieuwe weg laten kruisen met N208 en doortrekken, afbuigend naar de N443, parallel aan de
  N208
 • Het gebied tussen de nieuwe weg, N208 en N443 bestemmen voor bedrijven. (’t is apegrond) ook kostendrager
 • De van Pallandlaan wordt vanuit Sassenheim gezien, richting de A44 een doodlopende weg waar
  woningbouw (aan het water) wellicht mogelijk is
 • De industriekade (bedrijventerrein in dorp met verkeersoverlast) kan grotendeels verplaatst
  worden naar het nieuwe bedrijventerrein
 • De industriekade bestemmen als woningbouw ipv bedrijven èn kostendrager
 • De van Pallandlaan (zou onderdeel kunnen worden van een snelfietsroute)

Denkrichting 2

 • Ontsluiting van de Bollenstreek door het doortrekken van de N207 tot de N206 waarbij deze
  laatste als vierbaansweg richting Noordwijk wordt ingericht. Het overige traject richting de Zilk
  blijft als bestaand.
 • Een HOV route kan hiervan tevens gebruik maken, eventueel met overstapmogelijkheden rond
  het Keukenhofterrein.
 • Eerdere bezwaren van kwekers in dit gebied kunnen worden gerespecteerd en overwonnen.
 • Door gebruik te maken van ondertunneling (verhoudingsgewijs eenvoudiger in zandgronden)
  zullen eerder gemelde bezwaren van ondergeschikt belang worden. Bovendien zal deze techniek
  kruisingen met ringvaart, de spoorlijn en trekvaart vereenvoudigen.
 • Door slimme ondertunneling blijft de aansluiting N207/N208 intact, waarbij de bestaande
  aansluiting zorgdraagt voor het ontsluiten van de kernen Hillegom en Lisse.
 • Langs het bestaande traject kan een snelfietsroute worden gerealiseerd.

Denkrichting 3

 • Tussen N450 en de N206 de N443 verplaatsen en de bestaande weg herinrichten als lokale weg
  en snelfietsroute
 • Nieuwe weg voorzien van tunnel onder spoorlijn en Haarlemmer trekvaart
 • Mogelijkheid om bedrijfsterrein te realiseren direct naast de nieuwe weg

Aandacht voor:

 • Kansen op gebied van snelfietspaden (evt. i.c.m. PV-panelen-overkapping)
 • HOV
 • Plannen Haarlemmermeer (zie gebiedskaart Lisserbroek 2040)

3 REACTIES

 1. Wie gaat dat betalen er is al een miljoen uitgegeven dat gaat nu weer gebeuren de bollen streek is vol.Bij die grote wegen is nog land zat voor die grote bedrijven .En dan als die doorgaande wegen er zijn dan lopen de dorpen helemaal vol met dagjes mensen .Vol is vol .

 2. Geachte
  Waarom niet ondergronds. De apparatuur is er. De mogelijkheden zijn er. De 207 kan uitstekend onder de grond. Voor de brug omlaag. Landschap met bollen dat uniek is in de wereld blijft zoals het is.

 3. Langs de waterberging in Abbenes een aquaduct prachtige oplossing voor een goede ontsluiting van de bollenstreek, een grote rotonde op de hoofdvaart waarbij het verkeer direct de A44 op wordt geleid.
  Graag ook een oplossing om sluipverkeer door Abbenes te voorkomen, wellicht een goede randweg rondom Lisserbroek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in