Ondernemingsraad gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen wil geen afspraak met gemeenteraad

Teylingen – De ondernemingsraad van de ambtenarenorganisatie HLTsamen voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen heeft een uitnodiging van de Teylingse gemeenteraad voor een gesprek afgeslagen.

Tijdens een tussenevaluatie van de ambtenarenorganisatie heeft de gemeenteraad laten weten dat men in gesprek wil met de OR. Dit omdat er klachten vanuit HLTsamen waren gekomen over de wijze waarop de gemeenteraad van Teylingen aankeek tegen de ambtelijke samenwerking van de drie gemeenten. In een brief aan de gemeenteraden werd gesproken over een “energielek” dat de ambtenaren zouden ervaren als gevolg van de kritiek die soms vanuit de raden op HLTsamen wordt uitgeoefend. Voor de raad was dat aanleiding om de OR uit te nodigen voor een gesprek. De OR heeft deze uitnodiging echter afgeslagen. “Voor de ondernemingsraad is de werkgever de gesprekspartner. Een gesprek van de ondernemingsraad met de gemeenteraad is naar onze mening, vanwege de gescheiden rollen, taken en verantwoordelijkheden, niet wenselijk. Daarnaast geeft het huidige politieke klimaat de ondernemingsraad onvoldoende vertrouwen dat een eventueel gesprek niet louter zal worden gebruikt voor een politieke discussie”, zo laat de OR van HLTsamen aan de Teylingse gemeenteraad weten. “Als ambtelijke organisatie voeren wij – zonder politieke kleur of voorkeur – de besluiten van onze bestuursorganen gedreven en loyaal uit. De ondernemingsraad heeft bij de tussenevaluatie willen aangeven deze energie van de organisatie graag ten volle in het belang van onze mooie gemeenten te willen inzetten. Dat wordt op dit moment bemoeilijkt. Collega’s geven aan dat zij een energielek ervaren. Eén van de zaken die hierbij een rol speelt is het aantal schriftelijke raadsvragen en het werk dat hierin gaat zitten. Ook de toon waarop de raadsdebatten worden gevoerd draagt bij het aan het energielek bij medewerkers. De ondernemingsraad heeft u willen attenderen op genoemd energielek en de weerslag die dit heeft op de medewerkers”, aldus de OR.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks zal het presidium van de gemeenteraad aanstaande woensdag gaan praten over de brief van de ondernemingsraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in