Foto Greenport Duin- en Bollenstreek

Noordwijk – De gemeente Noordwijk heeft een bewonersonderzoek gedaan over duurzame energie en het verduurzamen van woningen. Het onderzoek is gehouden onder jongeren en volwassenen. Uit de antwoorden op de vragen over het opwekken van duurzame energie in de gemeente kan worden opgemaakt dat jongeren meer urgentie ervaren en minder weerstand hebben tegen zonneparken en windmolens dan volwassenen. Daarnaast wordt langs doorgaande wegen gekozen als meest geschikte locatie voor de opwekking van duurzame energie en zijn Noordwijkers al aardig op weg met de verduurzaming van hun woning.

Opwekken duurzame energie

In de Regionale Energie Transitie zijn al gebieden aangewezen die geschikt zouden zijn voor het opwekken van duurzame energie door middel van wind en zon, in de gemeente Noordwijk. In het onderzoek is aan de inwoners gevraagd welke gebieden zij geschikt zouden vinden. Uit het onderzoek blijkt dat langs doorgaande wegen de meest geschikte locatie gevonden wordt voor zowel zonneparken als windmolens.

Op de vraag welke locaties men het minst geschikt vindt, worden natuurgebieden, woonwijken en de bollenvelden het vaakst genoemd. Ook is er een groep inwoners, ongeveer een tiende, die actief aangeven dat er nergens zonnevelden of windmolens zouden moeten komen in Noordwijk. Opvallend is dat de weerstand tegen zonnevelden en windmolens bij jongeren nagenoeg afwezig is en dat juist meer jongeren aangeven dat er “overal, behalve bij woningen of in natuurgebieden” windmolens zoden mogen komen.

Jongeren en duurzame energie

Uit de antwoorden op de vragen over het opwekken van duurzame energie in de gemeente kan worden opgemaakt dat jongeren meer urgentie ervaren en minder weerstand hebben tegen zonneparken en windmolens. Veel jongeren roepen de gemeente op om aan de slag te gaan met het opwekken van duurzame energie, prioriteit te geven aan het ondersteunen van inwoners in het verduurzamen van de woning en ook meer aandacht te geven aan zaken als het opruimen van zwerfafval en het verbeteren van de mogelijkheden tot afvalscheiding in Noordwijk.

Jongeren zijn sterk van mening dat klimaat en duurzaamheid meer aandacht moet krijgen van de oudere generaties. Nog geen tiende van de jongeren zegt zich nooit zorgen te maken over het klimaat, meer dan de helft maakt zich vaak tot nagenoeg altijd zorgen hierover. Aan de jongeren is ook een tweetal dilemma’s voorgelegd: lekker lang douchen (30% kiest hiervoor) of bewust kort douchen (70%). En: het duurzamer maken van de woning (55%) of een lekkere dure vakantie (45%). Een derde van de jongeren aan dat ze wel eens actie hebben gevoerd voor het klimaat.

Verduurzamen van een woning

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer zes van de tien inwoners van de gemeente Noordwijk al bezig is het met verduurzamen van het huis. Drie van de tien inwoners wil hier snel mee gaan starten. De stijgende energiekosten, het klimaat en voorbereid zijn op de toekomst zijn de vaakst genoemde redenen om het huis te verduurzamen. Kosten zijn voor vier van de tien een obstakel om te verduurzamen.

Daarnaast vinden mensen het ook moeilijk om keuzes te maken tussen alle mogelijkheden en vragen ze zich af of de kosten opwegen tussen wat verduurzamen uiteindelijk oplevert. Meer dan acht op de tien inwoners is wel bekend met de subsidieregelingen voor verduurzamen en ook kennen veel mensen de energiecoaches in de gemeente, die hen kunnen adviseren.

Naar aanleiding van reacties op het nieuwsbericht een aanvulling: In de samenvatting van de onderzoeksresultaten concludeert de gemeente Noordwijk dat 407 respondenten alle vragen in het algemene onderzoek hebben beantwoord en dat 288 jongeren de vragenlijst die speciaal voor hen is gemaakt hebben beantwoord. Daarmee is de steekproef groot genoeg om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder inwoners van Noordwijk en ook onder de jongeren in Noordwijk.

Klik op de volgende link om alle berichten over de energiecrisis te lezen!

6 REACTIES

  1. Aan mij is niets gevraagd! Aan ‘jongeren’ mensen die op scholen dag in dag uit worden geïndoctrineerd en bewerkt met klimaatpropaganda.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in