Onderzoek naar monumentenstatus villa Santwyck

Hillegom – Het college van B & W laat een onderzoek uitvoeren om te kijken of villa Santwyck aan de Wilhelminalaan een monumentenstatus moet krijgen. Het gaat om de status van gemeentelijk monument. Er geldt nu tot het moment dat het besluit is genomen een voorbeschermingsregeling. Dat betekent onder andere dat de villa tijdens deze periode niet mag worden gesloopt of gewijzigd zonder een omgevingsvergunning voor monumenten. De bedoeling van voorbescherming is het voorkomen van het (onbedoeld) ontstaan van schade aan de historische waarden van villa Santwyck. Om te kunnen bepalen of het gebouw aan de Wilhelminalaan monumentwaardig is, laat het college een onderzoek uitvoeren naar de cultuurhistorische waarden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau. Na het onderzoek neemt het college een definitief besluit. Eerder sprak Erfgoedvereniging Heemschut haar zorgen uit over de toekomst van het pand dat er slecht bij staat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in