Sassenheim – B & W van Teylingen vragen de raad € 100.000,- beschikbaar te stellen om te onderzoeken of op de locatie van de huidige Kinderburg aan de Knorrenburgerlaan een schoolgebouw kan worden gebouwd. Daar zouden dan in de toekomst mogelijk de basisscholen De Kinderburg en De Rank kunnen worden gehuisvest. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Sophia Scholen en de medezeggenschapsraden van beide scholen. Het onderzoek moet duidelijk maken of deze locatie qua oppervlakte en ligging geschikt is om er eventueel in de toekomst een groter schoolgebouw neer te zetten. Sophia Scholen, de medezeggenschapsraden en ouders zijn met elkaar in gesprek over de samenwerkingsvorm tussen de beide scholen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in