Lisse/Hillegom – Bereikt het beleid rond starterswoningen de doelgroep voor wie het bedoeld is? Sluit het aanbod van woningen aan op de behoefte die er onder starters is? Dit zijn enkele van de vragen die de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse wil beantwoorden met haar onderzoek naar starterswoningen.

Starters hebben het niet gemakkelijk op de woningmarkt. Hillegom en Lisse willen starters op de woningmarkt ondersteunen. Lisse zet in op de bouw van nieuwe woningen. Extra aandacht is er voor betaalbare woningen voor senioren, jongeren en starters. In Hillegom is bij het vaststellen van de Woonvisie extra aandacht gevraagd voor senioren, starters en jonge gezinnen, inwoners met een laag inkomen, spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders.

De rekenkamercommissie gaat in haar onderzoek na wat er van deze plannen terechtkomt. De resultaten van het onderzoek zal zij naar verwachting in het najaar aan de gemeenteraden van Hillegom en Lisse presenteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in