Foto PB

Noordwijk – Extra woonkansen voor jongeren met jeugdzorgperikelen; het komt er in Noordwijk niet van.

Fractievoorzitters Rommie van Dokkum (PvdA) en Dick Gutlich (D66) pleitten voor de komst van passende woonruimte voor jongeren die klaar zijn om uit een intensief zorgtraject te stromen. Van Dokkum: ,,Neem bij de invulling van nieuwbouwprojecten, zoals Bronsgeest, ook projecten voor beschermd/begeleid wonen voor jongeren en jong volwassenen in de planning op. En starterswoningen, die ook voor woningzoekenden onder de 23 jaar betaalbaar zijn, zodat een gebrek aan woonruimte geen belemmering vormt voor uitstroom uit zorg.’’

Wethouder Dennis Salman vroeg om die motie niet in stemming te brengen. Hij liet weten, dat Noordwijk met de omringende gemeenten een onderzoek is gestart naar vraag en aanbod op de woningmarkt. Maar ook, wat de belemmeringen zijn voor het doorstromen voor de ‘verstandelijk gehandicaptensector’. Volgens Salman worden de uitkomsten hiervan uiterlijk juni bekend. PvdA en D66 brachten hierna toch de motie in stemming; deze werd verworpen door een ruime raadsmeerderheid.

1 REACTIE

  1. Ga eerst maar eens bouwen en ga dan de huizen maar verdelen .Er zijn ook zat jongeren zonder jeugd zorgperikelen die al jaren op een betaalbare woning zitten te wachten .Dus PvdA maak je daar ook maar eens sterk voor .Op de Wilhelm vd Berg woongemeenschap is voor miljoenen verbouwd maar de meest bewoner wonen in het dorp .En ze willen mensen uit het dorp daar na toe halen waar zijn we in Gods naam me bezig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in