Teylingen – Onervarenheid van de fractievoorzitters heeft er mede toe geleid dat er te weinig openheid en transparantie is gegeven tijdens de formatiebesprekingen voor een nieuw college in de gemeente Teylingen.Dat erkennen de vijf partijen die deel gaan uitmaken van de nieuwe coalitie in Teylingen. Voor het eerst sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart gaven de fractievoorzitters van VVD, CDA, Trilokaal, GroenLinks en PvdA donderdag een uitleg aan de pers over de gang van zaken tijdens de formatiebesprekingen. Vanuit de pers was eerder kritiek geuit op het feit dat men op geen enkel moment in de gelegenheid werd gesteld om vragen te stellen over de voortgang van het proces. Wel werden er door de gemeente enkele persberichten verstuurd toen de verkenners en formateurs klaar waren met hun werk, maar hoe deze tot hun keuzes waren gekomen bleef onduidelijk. Nadat de pers hierover had geklaagd, werd pas een uur voordat de gemeenteraad over het raadsprogramma en de coalitieafspraken zou gaan debatteren alsnog door de vijf fractievoorzitters die nu deel uitmaken van het college een persbijeenkomst georganiseerd. Voor vier van hen was het de eerste keer dat zij met formatiebesprekingen te maken hadden, en dat zou er mede de oorzaak van zijn dat er, ook naar de mening van de fractievoorzitters zelf, te weinig en te laat over het formatieproces gecommuniceerd is. Ook de ambtelijke ondersteuning zou hen hier niet op hebben geattendeerd.Zo kreeg de pers donderdagavond te horen dat de combinatie GroenLinks/PvdA het “heel goed heeft gedaan” en “sneller heeft geschakeld dan D66” nadat de formateurs hadden geadviseerd om een college te vormen waarin in ieder geval VVD, CDA en Trilokaal zouden zijn opgenomen. De beide linkse partijen konden zich daarnaast vinden in de aanvullende coalitieafspraken die zijn gemaakt, nadat eerder door alle negen in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen een raadsprogramma was vastgesteld. D66 daarentegen had moeite met de aanvullende afspraken en wilde alleen uitgaan van het hanteren van het raadsprogramma. Voor VVD, CDA en Trilokaal was dat aanleiding om voor GroenLinks/PvdA te kiezen. Daarnaast bleek de door GroenLinks/PvdA voorgedragen kandidaat-wethouder goed te liggen bij de drie andere partijen.De door alle partijen nagestreefde verandering van de bestuurscultuur heeft door het gebrek aan openheid tijdens de fromatiebesprekingen wel een deuk opgelopen, zo viel donderdag tijdens de inderhaast gehouden persbijeenkomst te beluisteren. Over vier jaar moet het na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval beter aangepakt worden, concludeerden ook de vijf fractievoorzitters.

3 REACTIES

  1. Wat een slap en ongeloofwaardig excuus! De fracties van VVD, CDA en Trilokaal zeiden er geen woord over tijdens hun ‘reflectie’ donderdagavond in de gemeenteraad. In tegenstelling tot hun collega van de ChristenUnie die wel publiekelijk haar excuus aanbood voor het gebrek aan transparantie tijdens het formatieproces. Laten we het verdeelde gemeentebestuur gewoon benoemen hoe het al sinds mensenheugenis is: coalitie versus oppositie.

  2. Naschrift:
    Waarom heeft de gemeente Teylingen een dure, externe communicatieadviseur? Die had toch advies kunnen geven. Of heeft hij geadviseerd de media (en dus de inwoners van Teylingen) onwetend te laten van de ontwikkelingen tijdens het formatieproces? Zijn felicitaties aan het adres van de pas benoemde wethouders waren veelzeggend.

  3. Naschrift 2
    De betreffende communicatie-adviseur (niet extern maar intern bij HLT) liet me weten niet bij het formatieproces in Teylingen betrokken te zijn geweest. Dat wordt door enkele betrokken fractievoorzitters bevestigd. Mij past daarom excuus aan deze ambtenaar. Bij deze.
    Het gebrek aan transparantie tijdens het formatieproces wijt een van de onderhandelaars aan het gevolg van het feit dat men te gefocust was op de inhoud en men daardoor niet heeft gedacht aan het informeren van de buitenwacht. Daarover zal alsnog in de raad worden gesproken. Ben benieuwd waartoe dat in de praktijk leidt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in