Bollenstreek – Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland hebben verzuimd te vertellen dat een verbinding tussen de N208 en de N206 mogelijk helemaal niet uitvoerbaar is. Dat zeggen Natuur- en Milieuorganisaties als Milieudefensie en Duinbehoud.

Volgens hen is het grote knelpunt de sterke toename van de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied van de duinen. Dat terwijl de duinen al overbelast zijn. Op grond van Europese en Nederlandse regelgeving mag zo’n weg dan helemaal niet worden aangelegd.

Daarmee is het uitermate twijfelachtig of een wegverbinding naar de N206 ooit de vereiste vergunning kan krijgen. Bovendien zijn nut en noodzaak van de verbinding nog niet aangetoond.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in