Het Julianahofje

Noordwijk – Een aantal omwonenden blijft zich zorgen maken over de bouwplannen aan het Julianahof. Ze vinden bovendien, dat het gemeentebestuur niet goed naar hun bezwaren luistert.

In een brief aan de gemeenteraadsleden wordt dit duidelijk: “We hebben het gevoel dat alle bedenkingen die belanghebbenden (bewoners, school, winkeliersvereniging, stichting Oude Dorpskern) vorig jaar hebben geuit klakkeloos van tafel worden geveegd. In plaats van een constructief overleg tussen belanghebbenden enerzijds en bouwbedrijf en gemeente anderzijds lijkt het erop dat laatstgenoemde partijen hun zin zo snel mogelijk willen doordrukken.”

De bezwaarmakers zijn met name bezorgd over de verkeersveiligheid en de toenemende parkeerdruk in hun wijk. “De Ruijgenhoeck is een woonerf en is totaal niet geschikt voor doorgaand verkeer. Er is geen trottoir, onze kinderen spelen daar op straat en er is veel te weinig ruimte voor verkeer in twee richtingen. Met de komst van het Julianahof zal de parkeerdruk alleen maar toenemen, gezien het beperkte aantal parkeerplaatsen dat in het plan is opgenomen.”

3 REACTIES

  1. Heaas is de enige die hier wint -naast natuurlijk de nwe huurders met woonruimte- de bouwmaatschappij ….. Verder alleen maar verliezers. Jammer dat dit de gewoonte lijkt in Noordwijk!

Laat een antwoord achter aan Gijs Annuleer reactie

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in