Onvrede over Teylings raadslid in Noordwijk

Teylingen – Verschillende fractievoorzitters in de gemeenteraad van Teylingen hebben hun ongenoegen uitgesproken over de wijze waarop het Teylingse CDA-raadslid Sybrinne de Vries onlangs heeft deelgenomen aan een themabijeenkomst van de gemeente Noordwijk over de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en de Intergemeentelijke Structuurvisie (ISG)

Aanleiding voor de bijeenkomst was het rapport ‘Grip op de GOM’ van de Rekenkamer Teylingen. Er werd een presentatie gegeven en er werd gesproken over de aanbevelingen over dit onderwerp van de raadswerkgroep van de gemeente Teylingen. Met name Monique de la Rie (VVD) en Sandra Groenendal (PvdA) hadden zich gestoord aan het feit dat het betreffende CDA-raadslid door de voorzitter van de themabijeenkomst werd voorgesteld als zijnde vertegenwoordiger namens de gemeenteraad van Teylingen. Dit werd niet door het raadslid weersproken, terwijl deze daar alleen op persoonlijke titel aanwezig was. Volgens de beide fractievoorzitters had De Vries meteen duidelijk moeten maken dat op persoonlijke titel werd deelgenomen aan de bijeenkomst, en niet als vertegenwoordiger namens de gemeenteraad. De fractievoorzitters hadden zich ook gestoord aan de inbreng van het CDA-raadslid, omdat alleen een persoonlijke mening verkondigd werd en niet de mening van de gehele gemeenteraad. Nu kon de indruk zijn ontstaan dat de hele raad hetzelfde over dit onderwerp denkt, terwijl andere partijen er op sommige punten een andere mening op na houden dan het CDA-raadslid. Zij herkenden zich dan ook niet in sommige uitlatingen van het raadslid. Toen deze later daarop werd aangesproken zou er, volgens de fractievoorzitters, fel en onprettig op gereageerd zijn.

Tijdens de vergadering van het presidium lieten beide fractievoorzitters afgelopen woensdag weten dat het wat hen betreft van belang is dat als raadsleden deelnemen aan bijeenkomsten in andere gemeenten, het voor een ieder duidelijk is wat de status is van deze vertegenwoordiging: is het raadslid op persoonlijke titel aanwezig, namens de eigen fractie of namens de gemeenteraad van Teylingen? In het laatste geval moet de inhoudelijke bijdrage afgestemd worden met het presidium, in de eerste twee gevallen met de eigen fractie. Daarbij moet het raadslid aan de organisatoren en aanwezigen duidelijk maken wat de status is van deze vertegenwoordiging. De fractievoorzitters van VVD en PvdA werden in het presidium in hun opvatting gesteund door de meeste andere fractievoorzitters, terwijl de fractievoorzitter van het CDA de ontstane verwarring betreurde. Het voltallige presidium besloot daarna om een gedragslijn vast te stellen om dit soort situaties te voorkomen.

4 REACTIES

 1. Waarom wordt het betreffende raadslid niet bij naam genoemd? Zijn of haar privacy is toch niet in het geding?

 2. Ik heb dit spektakel online gevolgd. Het betreffende raadslid stelde zichzelf niet op deze manier voor, dat deed de voorzitter van de vergadering. Niet helemaal op de hoogte van hoe dit in elkaar steekt kennelijk. De fout zat bij de gemeente en niet bij het raadslid. Het zou zó fijn zijn als mw. De la Rie zich eens bezig hield met inhoud i.p.v. met dit soort zinloze politieke spelletjes.

 3. Het was onze insteek duidelijke kaders af te spreken waarbinnen Teylingse raadsleden veilig kunnen opereren in dergelijke situaties, niet om individueel raadslid te bespreken noch beoordelen. Dat is niet aan de orde. Nu is dat fout gelopen in Noordwijk en dat had een ieder van ons kunnen overkomen. Als raadsleden proberen wij elkaar met respect te bejegenen, soms lukt dat niet en zitten emoties in de weg. Toch is het juist dan belangrijk dit te noemen en dan achter je te laten. Geen spelletjes gewoon normaal menselijk gedrag om (potentiële) conflicten te bespreken en op te lossen. Wij moeten dat in openbaarheid doen en dat doen wij ook graag zodat iedereen weet wat er speelt in het lokaal bestuur. En eens of niet, dat kan iedereen nu zelf beoordelen.

  • Opmerkelijk agendapunt tijdens de vergadering van het presidium gemeenteraad Teylingen op
   woensdag 16 juni a.s. over CDA-raadslid Sybrinne de Vries. Zie onderstaande link
   Ik Ben benieuwd of zij excuses krijgt van o.a. burgemeester Carla Breuer en haar VVD-collega Monique de la Rie.
   En hoe Omroepbo reageert met oog op hoor en wederhoor.
   https://t.co/djwluZ8BbP

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in