Noordwijkerhout – Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout gaat in op het aanbod van NZLokaal om 190.000 euro subsidie aan te vragen ter compensatie van het schrappen van een ondernemersfonds. Het verhogen van de OZB om een ondernemersfonds voor de gehele fusiegemeente Noordwijk te realiseren, werd dinsdag door de gemeenteraad weggestemd. Omdat een fonds van het ‘oude’ Noordwijk nog een jaar doorloopt, krijgen Noordwijkse ondernemers 376.000 euro uit algemene middelen en lopen Noordwijkerhoutse ondernemers een fonds van 190.000 euro mis. Voor de camera van Bo meldde NZLokaal-fractievoorzitter De Moor dat Noordwijkerhoutse ondernemers zich kunnen melden voor subsidie en dat zijn partij daar niet onwelwillend tegenover staat.

Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (VBN) heeft daarop gereageerd. Ook reageerde VBN op de tegenargumenten van De Moor over het gemeentefonds. De volledige brief en het interview met Jaap de Moor treft u hieronder aan.

“Graag wil ik als vice-voorzitter van het VBN (Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout) reageren op uw artikel en op de uitspraken van de heer Jaap de Moor in de raadsvergadering van dinsdagavond en het daarna gehouden interview door BO:

De heer de Moor maakt een opmerking over het rapport van de Regiegroep waarin hij stelt dat alleen de besturen van de organisaties bevraagd zijn en niet alle leden. Volstrekt onjuist, de Regiegroep heeft met de medewerking van het VBN volgens de vooraf bepaalde procedure haar uiterste best gedaan om “alle” ondernemers te benaderen. Op Gravendam zijn 92 leden van de OVG enkele malen via de nieuwsbrief per email uitgenodigd voor de bijeenkomst en hebben ”ALLE” bedrijven een uitnodiging in de brievenbus ontvangen. Ook in het centrum van Noordwijkerhout zijn leden van de Regiegroep en het VBN winkel aan winkel ( van leden en ook niet leden ) langsgegaan om de ondernemers te wijzen op de informatie avond en ook meer dan 200 agrariërs zijn per mail uitgenodigd geweest voor een informatie avond.  

Verder zegt de heer de Moor dat er nog geen goed onderzoek gedaan is naar de draagkracht voor een ondernemersfonds. Het rapport van de Regiegroep wordt daarmee voor de tweede maal van tafel geveegd en dus niet op inhoud en waarde beoordeeld. Het rapport is opgesteld door Bureau Blauwberg; een bureau en door coalitie partner VVD als zeer professioneel en kundig beoordeeld werd bij de presentatie van het rapport op 12 februari jl.  

“Helaas zit de coalitie met een tekort van € 376.000,00 om de verplichtingen aan het “oude Ondernemersfonds Noordwijk” te kunnen voldoen” zegt de heer de Moor. Met name NZLokaal wilde perse opkomen voor de belangen van haar inwoners, maar zet haar eigen ondernemers nu compleet in de kou door de subsidie van € 376.000,00 aan de ondernemers van Noordwijk. Wel nodigt hij de Noordwijkerhoutse ondernemers uit om een soortgelijke subsidie aan te vragen. NZLokaal zal daar niet onwelwillend tegenover staan. Van die toezegging maken we dan graag gebruik door te vragen of NZLokaal een subsidie van € 190.000,00 ter beschikking wil stellen aan de ondernemers van Noordwijkerhout. Ongeveer het bedrag dat er bij een Ondernemersfonds voor Noordwijkerhout betaald zou gaan worden.  

Veel beter was geweest om het ondernemersfonds een kans te geven om de economische agenda te ondersteunen en de inspanningen van de ondernemers te belonen. Nu wordt er binnen de nieuwe gemeente al onrust veroorzaakt, a omdat er geen beslissing wordt genomen en b, omdat het ene dorp wel subsidie krijgt en het andere dorp niet.  

Als laatste bestrijden we de opmerking dat de Regiegroep en VON elkaar de tent uit vechten. De belangen van beide partijen zijn overduidelijk anders. De regiegroep spreek namens 650 leden die aangesloten zijn bij de verschillende ondernemersverenigingen. De VON meent te mogen spreken namens alle ondernemers, terwijl ze zelf geen achterban hebben. Aan de politiek is in september 2018 al de opdracht gegeven , bij het tot stand komen van de rapport van de Regiegroep,  om een beslissing te nemen over het Ondernemersfonds. NZLokaal en de overige fractie van oude gemeenteraad Noordwijkerhout hebben zichzelf toen buitenspel gezet door de motie van de VVD aan te nemen om een besluit over het Ondernemersfonds over te laten aan die nieuwe gemeenteraad. Pas afgelopen 12 februari 2019 heeft de Regiegroep haar rapport mogen presenteren, 6 maanden nadat het klaar was en 7 dagen voordat er een besluit over genomen moest worden.  

Door het ondernemersfonds wederom in ijskast te zetten durft men die beslissing weer niet aan en gaat een nieuw onderzoek instellen, maar verandert wel opeens de spelregels. Want pas bij een tweederde meerderheid die voor stemt gaat het ondernemersfonds door. Een tweederde meerderheid die tegen stemt is ook een optie. En waar is de algemene democratische regel, van 50% + 1% is ook een meerderheid, gebleven?”, aldus de brief van VBN.


4 REACTIES

 1. Leuk dat alle ondernemers zijn uitgenodigd voor een informatieavond. Maar hoeveel ondernemers zijn er daadwerkelijk komen opdagen? En welk percentage daarvan vindt een fond een goed plan? Bestuurders van ondernemersverenigingen doen alsof ze een achterban hebben. Dat is onjuist en een drogreden. Ze hebben leden. En die delen niet allemaal de mening van de bestuurders. De meeste NOV leden zijn lid primair voor netwerkborrels en dergelijke. Het is geen politieke partij met een gedeelde ideologie.
  Ondernemersfondsen en BIZ-en zijn enkel interessant voor bepaalde sectoren zoals horeca/hotels en retail. Voor Pietje met zijn wasknijperfabriek en Jantje de bollenboer heeft het nul toegevoegde waarde. In dat geval is het gewoon een ordinaire belastingverhoging.

 2. Het is geen toeval dat dezelfde bestuurders die zo graag willen dat ondernemers 20% extra belasting betalen om zelf leuke plannetjes mee uit te kunnen voeren, nu voor in de rij staan om bij de gemeente een extra subsidie te vragen van € 190.000.

  Denken deze bestuurders soms dat het allemaal gratis geld is? Deze gelden zijn belastinggelden die zijn opgebracht door burgers en bedrijven. Daar hoor je zuinig en weloverwogen mee om te gaan. Maar nee hoor, deze bestuurders zijn gek op subsidies, potjes en belastinggelden. Als ze het maar niet zelf hoeven te betalen.

  Het is een schande dat dit soort bestuurders menen dat ze op deze manier groepen ondernemers vertegenwoordigen.

  Vrije Ondernemers Noordwijkerhout en Noordwijk

 3. Arme Jaap. Dat wordt woorden terugnemen de komende maand, want de gemeente is natuurlijk geen gratis-geld-machine. Voor douceurtjes kan men aankloppen bij Rutger Bregman: die denkt te geloven dat er ergens een grote geldboom staat waar aan gerammeld kan worden en waar dan centjes vanaf vallen.

  Een veel nobelere oplossing zou natuurlijk zijn dat de Noordwijkse ondernemers besluiten de € 376.000 euro niet uit te geven en aan het einde van het jaar terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve. De gemeente heeft haar belofte gehouden door het beloofde geld beschikbaar te stellen; het zou chique zijn als de ondernemers dit niet door henzelf, maar door alle inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk bijeengehaalde geld, niet lukraak over de balk smijten.

 4. Prima oplossing Robin! Zoals ook al in tylingen is gebleken is er weinig draagvlak voor een geld rondpompend en afromend ondernemers fonds, een echte ondernemer kan dit prima samen met mede ondernemers regelen zonder tussenkomst een ondernemers fonds.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in