Teylingen – Het is onvermijdelijk dat huishoudens in de gemeente Teylingen volgend jaar meer gaan betalen voor het ophalen en verwerken van het afval.

Het uitgangspunt is dat het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval kostendekkend dient te gebeuren. De afgelopen vier jaar heeft de gemeente echter geld hierop moeten toeleggen. Tot nu toe kon dat betaald worden uit een eerder gekweekt reservepotje, maar dat is nu uitgeput. Om het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval weer kostendekkend te maken is het onvermijdelijk dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat, zo heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad laten weten. Woensdag sprak de raadscommissie DEB over een aantal door B&W aangedragen scenario’s om de afvalstoffenheffing weer kostendekkend te laten worden. Dat zou volgend jaar in moeten gaan.

Als er volgend jaar niets gebeurt (het zogenaamde scenario 0) wordt er een tekort verwacht van 1.862.000 euro. Voor het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing zal het tarief per huishouden moeten stijgen van 252,72 euro in 2022 naar 367,56 euro in 2023. Scenario 1 voorziet erin dat de afvalstoffenheffing wordt verhoogd en dat er een onderscheid komt tussen een- en meerpersoonshuishoudens. Die laatsten zullen dan meer gaan betalen. Ook zal dan de korting worden afgeschaft die men nu nog kan krijgen als men weinig restafval aanbiedt, en zal de extra inzameling van GFT in de zomer stoppen. In scenario 2 wordt de afvalstoffenheffing verhoogd, is er onderscheid tussen een- en meerpersoonshuishoudens en stopt de extra zomerinzameling van GFT. In scenario 3 tenslotte wordt de afvalstoffenheffing verhoogd en wordt er geen korting op het minder aanbieden van restafval meer gegeven. Tijdens de vergadering van de commissie DEB bleek dat de commissieleden in meerderheid een voorkeur hadden voor scenario 2, maar dat ook nog wordt gekeken naar een mogelijk alternatief scenario dat VVD, CDA en PvdA overwegen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad besluiten over het verhogen van de afvalstoffenheffing in 2023 en op welke manier dat zal gebeuren.

Dit delen:

Vind ik leuk:

Vind-ik-leuk Laden...
X
%d bloggers liken dit: