Foto archief Bruisend Noordwijk
Noordwijk – Het bestuur van de lokale politieke partij Bruisend Noordwijk stapt naar de rechter. De partij spant een kort geding aan tegen de eigen oprichter, partijvoorzitter en enig gemeenteraadslid Jaap de Moor uit Noordwijkerhout. De bestuurders willen voorkomen dat de Algemene Ledenvergadering van aanstaande dinsdag 23 augustus doorgaat.
De vergadering was door de voorzitter eigenhandig en zonder medeweten van het bestuur uitgeschreven. Volgens bestuurder Jeroen Arbouw, bij de laatste verkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst achter lijsttrekker de Moor, heeft De Moor daarbij ‘niet rechtsgeldig’ en ‘in strijd met de statuten’ gehandeld. ‘Omdat eventuele besluiten die in deze vergadering worden genomen niet rechtsgeldig zullen zijn (…) is het van belang dat deze vergadering geen doorgang zal vinden’, aldus Arbouw in een verklaring. ‘Uit stukken blijkt dat de leden en bestuursleden door De Moor niet juist zijn geïnformeerd. In die zin betrekt de heer De Moor hen in zijn onrechtmatig handelen.’
De Moor is volgens Arbouw niet ingegaan op het verzoek van meerdere advocaten om de vergadering te schrappen, ‘en blijft hij daarnaast weigeren inzage te geven inzake de financiën, de onderliggende stukken alsmede in de ledenlijst van Bruisen Noordwijk. Derhalve is een kort geding dan ook inmiddels onafwendbaar.’
‘Voorzitter benoemde bestuurders illegaal’
Raadslid en -al of niet geschorst – partijvoorzitter De Moor herkent zich totaal niet in het beeld dat het ‘bestuur’ van Arbouw schetst. Hij verklaart dat juist degenen die zich het bestuur noemen niet rechtsgeldig handelen. Zij zijn niet door de leden benoemd. Hij heeft hen namelijk zelf buiten de leden om bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en is daarvoor door de Kamer van Koophandel op de vingers getikt.
‘Een inschrijving ad-interim, voorafgaand aan een ledenraad, was dus niet mogelijk en eigenlijk illegaal, zo weten we inmiddels uit een schrijven van de Kamer van Koophandel’, aldus De Moor op de website. ‘De komende ledenraad zal verzocht worden aan de leden om te komen tot correctie: bestuurders, die eerst benoemd worden door de ledenraad en vervolgens ingeschreven in het Handelsregister.’
Campagne uit eigen zak betaald
Het conflict op de achtergrond gaat (volgens de door De Moor bestreden bestuursleden) om klachten tegen De Moor wegens wanbestuur en intimidatie. De Moor is zich van geen kwaad bewust, maar het onderzoek daarnaar wordt volgens diezelfde bestuursleden door De Moor tegengewerkt. Bovendien zou De Moor hen om goedkeuring van de financiële stukken hebben gevraagd zonder hen voldoende in te lichten en van de juiste stukken te voorzien. Zij vrezen dat zij daardoor hoofdelijke aansprakelijk worden gesteld voor het eigenstandig handelen van De Moor waar ze verder geen enkel inzicht in hebben kunnen krijgen.
De Moor heeft inmiddels wel een summier financieel verslag op de website gepubliceerd. ‘In totaal is er voor een bedrag van € 3000 gedoneerd vanuit de eigen fractie, waarvan € 2500 door de bestuursvoorzitter zelf’, aldus De Moor op de website.’Het is dan wrang te moeten lezen, dat onze nummer 2 dezelfde bestuursvoorzitter meent te moeten beschuldigen van financieel wanbeheer en/of frauduleuze handelingen.’ De Moor bereidt een aangifte voor tegen Arbouw wegens smaad.

8 REACTIES

 1. Dit ruziemakende clubje noemt zich volksvertegenwoordigers ? Een dorp met ruim 40.000 inwoners moet toch iets beters op kunnen brengen dan dit ?

 2. De soap GTST verdwijnt in het niets als je deze serie vergelijkt met de soap en intriges van de Noordwijkse politiek. Noordwijkerhout (NWH) is sinds 1 januari gefuseerd met Noordwijk. Wat hebben we in die 3 jaar en 8 maanden tot nu toe mogen beleven? Het aftreden (wegwerken) van de wethouders Henri de Jong en Sjaak v.d. Berg, het gehakketak over het integriteits/ondermijningsrapport met een rechtszaak die nog loopt, de lachwekkende politieke draaikonterij van Dennis Salman, de doorzichtige lancering van de Partij voor de Inwoners met een rijkelijke verkiezingskas gevuld door belanghebbende sponsors, het overstappen van raadsleden van de ene naar de andere partij, en nu dan de toestand met Jaap de Moor en Bruisend Noordwijk. Ik zal best het e.e.a. vergeten zijn. Als mensen in den lande mij
  vragen waar ik woon zeg ik NWH. Als ze die plaats niet kennen en vragen tot welke gemeente NWH behoort zeg ik Noordwijkerhout. Ik kijk wel uit om Noordwijk te zeggen!! Een leugentje om bestwil. Voordat je het weet sta je een uur te discussieren als je Noordwijk zou zeggen!

 3. De slangenkuil die zich in de Voorstraat bevind is een bende van list en bedrog die zich totaal niet druk maakt over de inwoners van de gemeente Noordwijk. De firma eigenbelang ten top en totaal niet meer te vertrouwen.

 4. Ja meneer André weet het wel, wethouder de Jong door eigen partij aan de kant gezet (wat wil je als je ziet hoe het CDA landelijk functioneert en zijn achterban verloochend). Meneer v d Berg door nota bene zijn eigen Noordwijkerhoutse partij gedwongen te vertrekken! Meneer de Moor zat die ook niet eerst bij dezelfde Noordwijkerhoutse partij?! Partij voor de inwoners voorzitter meneer Morsink was wethouder VVD in Noordwijkerhout, ook aan de kant gezet door eigen partij destijds! Dan over het geen Noordwijker willen zijn maar er wel van profiteren, er moet een nieuwe Schelft komen maar ja Noordwijkerhout had zelf geen reserve opgebouwd! Er moet een 2e zwembad komen in Noordwijkerhout maar 6 miljoen geraamd (want in deze tijden gaat dat veel duurder uitvallen, let maar op)! (Tijdelijk sporthal 2,9 miljoen waar bijna geen mens gebruik van maakt!!) Straks wel exploitatie kosten van minimaal 8 ton per jaar. Achterstallig groenonderhoud moet naar niveau van Noordwijk, kosten voor de Noordwijkers?! Zo kan ik nog even doorgaan. Maar het ware te wensen dat alle mensen met al hun gebreken, zichzelf eens bekeken, dan zouden ze het praten over anderen wel laten!

 5. Fritzie, elk mens heeft zijn gebrek. Om dan maar te stellen dat je daardoor niet over anderen mag praten is onzin. Dan zou er geen politiek bestaan.
  U noemt een aantal zaken die u aan Noordwijerhout lieert.Ik hoor u niet over de doorzichtige Noordwijkse Partij voor de Inwoners en de Noordwijkse draaikont Dennis Salman.
  Laat duidelijk zijn dat als Noordwijkerhout nog zelfstandig was geweest er ook een nieuwe sporthal met zwembad gekomen was na de brand. Dat geld had Noordwjkerhout wel bijelkaar gekregen met allerlei acties, naast de gelden van de gemeente en de verzekering. Noordwijkers meebetalen aan Noordwijkerhoutse zaken? Dat valt ver in het niet bij het meebetalen van de Noordwijkerhouters aan het volkomen onnodige ondergrondse drainagesysteem van de Parallelboulevard tegen de wateroverlast. Tientallen miljoenen voor een systeem waarvan de experts niet weten of het werkt. Dit nadat CDA-Noordwijkerhouter Wim van Haaster bewees dat twee te plaatsen eenvoudige pompen afdoende zouden zijn.
  Heeft u de Noordwijkers wel eens aangehoord over het achterstallig groenonderhoud in Noordwijk?
  Dan heb ik het nog niet gehad over de Noordwijkerhouters die onvrijwillig meebetalen aan “kuuroord Noordwijk”, en de jarenlange geldverslindende processen tegen Ronnie van der Putte die gebruik maakte van de gemeentelijke onkunde.

 6. Vanwaar al deze aandacht voor “Bruisend” Noordwijk?!
  De partij heeft (meen ik) zo’n 900 stemmen gekregen (en de helft hiervan lijkt nu ruzie met elkaar te hebben…….)
  Hef lekker op! Ik weet niet wie alle kosten gaat betalen voor deze soap, maar ik denk de gemeenschap…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in