Foto van voor de verkiezingen: links Jeroen Arbouw, rechts Jaap de Moor (foto: Bruisend Noordwijk)

Noordwijk – De oprichter, voorzitter en enig gemeenteraadslid van Bruisend Noordwijk Jaap de Moor is door zijn partijbestuur ‘ontzet’. Het bestuur verwijt De Moor dat hij geluidsopnames heeft gemaakt van gesprekken met leden en bestuursleden van zijn partij en informateur Toon Mans.

Hij is geschorst omdat hij daarmee een aantal regels uit zijn eigen statuut heeft overtreden. Hij heeft de opnames van onder andere partijleden verspreid om de gespreksgenoten in een kwaad daglicht te stellen. Verontruste partijleden hebben de opnames vervolgens aan het bestuur overhandigd, naast een aantal mails van De Moor hierover. Het bestuur van BN bevestigt de ontvangst. Ook Omroep West beschikt over de opnames.

Onder de gemelde opnames van De Moor bevinden zich coalitiegesprekken met formateur Toon Mans, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Daarin vertelt De Moor informateur Mans dat hij aangifte heeft gedaan tegen een andere lokale partij Lijst Salman vanwege het lekken van informatie uit het mailsysteem van de Gemeente Noordwijk.

De Moor geeft aan dat hij deze aangifte zou intrekken indien hij deel kon gaan uitmaken van de coalitie. Volgens De Moor, in datzelfde gesprek met informateur Mans, zou ook de burgemeester van Noordwijk onderzoek laten doen naar het lekken van geheime informatie van de griffier van de gemeenteraad door het raadslid van Lijst Salman, conform het integriteitsprotocol. Uit mailverkeer dat aan het partijbestuur is gestuurd blijkt dat bestuurslid Andries de Boer van de eveneens lokale Partij voor de Inwoners (PvdI) het intrekken van die aangifte aan De Moor als voorwaarde stelde om zich bij de PvdI te kunnen aansluiten.

Vrouw filmt gesprek

Het bestuur van Bruisend Noordwijk valt echter vooral over een gesprek dat De Moor had met mede-partijbestuurder Jeroen Arbouw, met wie hij al enkele maanden overhoop ligt, tot rechtszakenschorsingen en dwangsommen aan toe. De Moor belde Arbouw, terwijl zijn vrouw Jeannette het gesprek filmde met haar telefoon.

Screenshot van opname De Moor tijdens gesprek met Arbouw

Op de opname zie je De Moor op zijn kantoor achter zijn bureau zitten, terwijl hij Arbouw belt en een aantal vragen stelt. Arbouw stelt tegenvragen (over het lekken van geheime informatie van de griffier van de gemeenteraad) maar krijgt van De Moor als antwoord ‘dat hij geen vragen moet stellen, want het is geen kruisverhoor’.

Gesprek opnemen mag, mits…

Deze opname is vervolgens verspreid onder leden van Bruisend Noordwijk. De Moor zou daarmee de partijstatuten die hij zelf heeft opgesteld hebben overtreden (artikel 7 lid 4). Daarin staat dat een lid van Bruisend Noordwijk kan worden ontzet (volgens Van Dale: ‘uit een functie zetten; enig recht ontnemen’) indien wordt gehandeld in strijd met de statuten als een ander lid wordt benadeeld. Het bestuur laat weten ‘dat wij een en ander mee zullen nemen in het onderzoek naar de klachten jegens De Moor.’

Een gesprek waar je zelf bij bent, mag je opnemen ook als je dat niet meldt of toestemming vraagt, bevestigen juristen (artikel 139a lid 1 en 2 van het Wetboek van Strafrecht). Maar het kan nog wel onrechtmatig zijn, bijvoorbeeld als de privacy van de gesprekspartner wordt geschonden.

‘Geen chocola’

Jaap de Moor vindt het ‘niet zinvol om op dit moment in te gaan op deze beweringen. Geen commentaar dus.’ In een korte toelichting zegt hij dat van van deze ‘aantijgingen en beweringen’, zoals hij het noemt, ‘geen chocola kan maken’. De gemeente Noordwijk en informateur Mans hebben nog niet gereageerd.

Dit is een bericht van partner Omroep West.

2 REACTIES

  1. Wellicht komt er landelijk een wet die “politieke” partijen verbiedt. Dit naar aanleiding van de recent gevaarlijke en ondermijnende uitlatingen van een kamerlid van Forum voor Democratie. Deze partij is m.i. een schandvlek in het politieke bestel. Hopelijk trekt men die wet dan door naar gemeentelijke politieke partijen. Bruisend Noordwijk, in de persoon van Jaap de Moor, is wat mij betreft dan een kandidaat voor een partijverbod.

  2. Het wordt tijd dat Jaap de Moor de politiek verlaat want zulke onbetrouwbare mannen hebben we al genoeg in de landelijke politiek

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in