Noordwijk – Oud-burgemeester Rijpstra en de oud-wethouders Bakker en Van Duin hebben een eerder ingediende zienswijze die door het huidige college van B & W niet werd vrijgegeven zelf openbaar gemaakt. De oud-bestuurders wijzen uitdrukkelijk op de vertrouwelijkheid van het rapport over ondermijning waarin meerdere personen vermeld staan. Ze melden dat het nooit de intentie is geweest om het document openbaar te maken en dat het een verkenning was om met de uitkomst verder onderzoek te doen. Het rapport is door Rijpstra overgedragen aan zijn opvolger Jon Hermans. Het rapport werd vrijgegeven na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Daarbij moet een afweging gemaakt worden tussen doel van publicatie en het nadeel van betrokkenen, daarbij heeft het huidige college van B & W een verkeerde afweging gemaakt, zeggen de oud-bestuurders. Ook de status van intern stuk had tot een andere afweging dan publiceren moeten leiden, schrijven ze.

Op een eerder verzoek van Bo om uitleg te geven over het openbaar maken ging het huidige college van B & W niet in. Ook willen ze niet zeggen wie er een beroep op de WOB heeft gedaan. Politiek gezien is het huidige college verantwoordelijk voor het werk van zijn voorgangers. Het huidige college heeft het rapport vrij gegeven en direct afstand van de inhoud genomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in