Noordwijkerhout – Woningstichting Sint Antonius van Padua gaat niet fuseren met het Katwijkse Dunavie. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat beide woningcorporaties hebben laten uitvoeren. Het onderzoek heeft volgens Padua uitgewezen dat fusie weliswaar volkshuisvestelijk nuttig zou zijn, maar dat er bij een aantal belangrijke stakeholders op dit moment te weinig draagvlak voor is. Dunavie en Padua vinden naar eigen zeggen breed draagvlak voor een fusie belangrijk. De analyse en doorrekening van de volkshuisvestelijke opgaven van beide corporaties heeft uitgewezen dat Dunavie geen overtollige middelen heeft. Voor Padua heeft de financiële analyse bevestigd dat er geen financiële aanleiding is voor fusie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in