Noordwijkerhout – Woningstichting Sint Antonius van Padua gaat met stakeholders en huurders in gesprek over de opgaven waar Padua in de gemeente Noordwijk voor staat. De uitkomsten zullen onderdeel worden van het ondernemingsplan van de woningstichting waar de medewerkers van Padua momenteel aan werken. In september werd definitief besloten om zelfstandig als woningstichting door te gaan. Een fusiepoging met de Katwijkse woningbouwvereniging Dunavie lukte niet en er werd ook niet aangesloten bij Stek en de Noordwijkse Woningstichting die fuseerden. Padua gaat themabijeenkomsten organiseren op 20 februari en 10 maart met als gasten de gemeente, collega-corporaties en zorgorganisaties . De eerste gaat over ‘Vastgoed en doelgroepen’, de tweede over ‘Langer zelfstandig thuis’. Ook zaken als duurzaamheid, renovatie, de positie van starters, doorstroming, wonen met zorg en gebiedsontwikkeling komen aan de orde. Naast gesprekken met stakeholders gaat Padua ook in gesprek met huurders, dat gebeurt op 10 en 19 maart. Het toekomstplan moet in juni af zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in