Sassenheim – De gemeente Teylingen wil een pilot in Sassenheim opzetten om te komen tot de aanleg van een warmtenet.

Het college van B&W praat dinsdag over een voorstel om een wijk in Sassenheim los te koppelen van het aardgasnet en daar een warmtenet aan te leggen. Om dit mogelijk te maken wil de gemeente een consortium oprichten waarin wordt samengewerkt met een marktpartij. Gemeenteraadsleden werden maandag alvast op de hoogte gesteld van het voorstel en welke mogelijkheden er voor de gemeente zijn om deel te nemen aan het project. Daarbij is het mogelijk om alles aan marktpartijen over te laten, om als gemeente alles in eigen hand te houden, en alle daartussen liggende tussenvormen. In het voorliggende voorstel wil de gemeente samenwerken met een marktpartij om het warmtenet te realiseren. Tijdens de presentatie aan de raadsleden werd duidelijk dat de aanleg van een warmtenet naar verwachting zo’n miljoen euro per strekkende kilometer zal gaan bedragen. In welke wijk de pilot moet komen is nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat de fracties in de gemeenteraad in juni kenbaar maken hoe zij over het voorstel denken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in