Plan voor afsluiting Munnickenbos ter inzage

Warmond – Het plan om het zogenaamde Munnickenbos in de wijk Hagheweide in Warmond af te sluiten zal ter inzage worden gelegd.

Het college van B&W wil het waardevolle eeuwenoude stukje bos afsluiten zodat de biodiversiteit zich daar kan herstellen. Het Munnickenbos heeft een hoge cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde. De gemeente doet veel moeite om deze waarden te behouden, maar omdat het openbaar gebied is wordt er regelmatig overlast ondervonden. Daarnaast ervaren omwonenden de openbaarheid van het bos als bedreigend, en zou de leefbaarheid volgens hen in het geding zijn. Reden voor B&W om het wandelpad achter de woningen af te willen sluiten.

De gemeenteraad heeft nu besloten dat het voornemen om het Munnickenbos af te sluiten ter inzage zal worden gelegd, maar dat een besluit over de afsluiting pas later zal worden genomen. Daarbij zullen de ingebrachte zienswijzen worden meegewogen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in