Foto Google Streetview

Noordwijkerhout – Een plan om een kas aan de Herenweg 35 te herontwikkelen en daar GOM-kavels van te maken, krijgt geen goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders.

De initiatiefnemer had hiervoor een plan ingediend bij het gemeentebestuur. Maar het college neemt geen positieve grondhouding aan. ,,Er wordt in het verzoek aangegeven, dat de bestaande rolkassen en loodsen afgebroken worden om verrommeling tegen te gaan. Verrommeling is echter niet alleen een kwestie van het opruimen van verouderde agrarische bedrijfsbebouwing. Het gaat hier ook om bouwmassa’s die in het landschap staan.’’

De kritiek gaat verder: ,,Er wordt als vanzelfsprekend, maar ten onrechte van uitgegaan dat voor de herinrichting ook de bouwrechten van de te slopen rolkassen en de loodsen kunnen worden gebruikt. Er wordt circa 1.000m2 aan rolkassen verwijderd teneinde de (vaste) kas te kunnen vergroten tot circa 4.000m2. Met het vergroten van de (vaste) kas naar circa 4.000m2 gaat het bedrijf evenwel over de toegestane hoeveelheid vierkante meters glas heen.’’ Ook heeft de initiatiefnemer volgens het college geen landschappelijke onderbouwing ingeleverd. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of de herstructurering van de bedrijfsbebouwing een positieve bijdrage gaat leveren aan het landschap. ,,Vanwege het ontbreken van een landschappelijk inpassingsplan is het de vraag of het voorliggende plan voor wat betreft de greenportwoning kan voldoen aan de uitgangspunten van de ISG.’’ De tekeningen voor de GOM-woningen moeten ook worden aangepast: ,,De voorkanten van de GOM-woningen moeten aan de wegzijde liggen en de tuinen erachter. Er zal een groene doorkijk tussen de huizen moeten worden gerealiseerd en in stand worden gehouden. Ook is de ontsluiting en de inrichting van het achterliggende terrein niet logisch. Een waterbassin en een circulatie-plein aangrenzend aan de woningen is niet wenselijk.’’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in