Hillegom – Natuurorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland hebben donderdag het ‘Manifest voor een duurzame toekomst van de Vosse- en Weerlanerpolder als weidevogel- en natuurgebied’ overhandigd aan wethouder Karin Hoekstra.

In het manifest wordt gepleit voor uitbreiding van het natuurgebied Vosse- en Weerlanerpolder. Sinds enkele jaren is dat weer een goed weidevogelgebied. Het is echter klein en daarom kwetsbaar. Dat geldt vooral voor de grutto en de tureluur die in deze polder broeden. Aangrenzend aan het weidevogelgebied zijn er nog meer weidegronden in de polder. Daarmee zou het gebied flink kunnen worden vergroot, aldus de natuurorganisaties.

Wethouder Hoekstra reageerde positief op het initiatief. Op 11 mei staat een vervolggesprek tussen de natuurorganisaties en de wethouder gepland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in