Teylingen – De raadscommissie DEB is woensdag unaniem akkoord gegaan met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het geschil over de afhandeling van het Ondernemersfonds met de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) op te lossen.

B&W had voorgesteld om 51.700 euro beschikbaar te stellen voor het gedeeltelijk vergoeden van de juridische kosten die de VOT heeft gemaakt in zijn strijd tegen het Ondernemersfonds, en gelijktijdig de discussie met de VOT over de afronding van het Ondernemersfonds te beëindigen. De financiële consequenties worden gedekt uit de algemene reserve van de gemeente.

Alle fracties toonden zich opgelucht dat deze zaak na veel discussie eindelijk kan worden afgehandeld, en dat de relatie met de ondernemers nu kan worden genormaliseerd. Wel liet wethouder Marlies Volten nog weten dat de gemeente Teylingen vorige week in een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur over het Ondernemersfonds in het gelijk is gesteld, waarmee deze ‘affaire’ nu geheel afgesloten lijkt te zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in