Foto PB

Teylingen – De meeste leden van de raadscommissie Ruimte willen dat de te bouwen sociale woningen in de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst in Voorhout ten goede gaan komen aan inwoners van de gemeente Teylingen.

Tijdens de maandag gehouden commissievergadering over de concept-gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst bleek dat er nog wel wat wensen waren bij de commissieleden welke woningen er straks in de nieuwbouwwijk moeten komen. Zo vinden verschillende fracties dat er minimaal 30 procent sociale woningen moeten komen. Desnoods moet dat bereikt worden door een extra bouwlaag te realiseren op de hoogbouw van de appartementen die in het nieuwbouwplan moeten komen. Ook zou daarvoor de momenteel geldende parkeernorm kunnen worden aangepast, zo viel te beluisteren. Zo is het voor het CDA aanvaardbaar als er vijf woonlagen komen, zo liet raadslid Joep Derksen weten. Ook de raadsleden Martijn van Duijvenbode (Trilokaal) en Ruben Kroeze (D66) hebben er geen bezwaar tegen als er wat hoger wordt gebouwd om het benodigde aantal sociale woningen te kunnen halen. Van Duijvenbode, Leo Blom (burgerlid GroenLinks) en raadslid Mirjam Mack (ChristenUnie) vroegen ook aandacht voor het bouwen van kleinere woningen, bijvoorbeeld voor eenpersoonshuishoudens. “We moeten ons afvragen voor wie we gaan bouwen. Hebben we wel grotere woningen van zo’n 140 m2 nodig?” vroeg Mack zich af. Er dient in het bijzonder aandacht te zijn voor woningen voor jongeren, starters en ouderen, zo maakte Milan Schenk (Lijst Schenk) duidelijk. Daarnaast wil hij dat de sociale woningen in Nieuw Boekhorst alleen voor eigen inwoners van Teylingen beschikbaar komen. Ook enkele ander fracties pleitten daarvoor. Zo kondigde het CDA een motie aan om dat ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Kritiek kwam er van verschillende kanten op de geplande sportvoorziening in het deel van de nieuwbouwwijk tegen de Leidsevaart aan. Wellicht dat dit ook bebouwd kan worden om het aantal van 30 procent sociale woningen te halen, stelde Leo Blom (GroenLinks) voor. Veel kritischer op de gebiedsvisie was PvdA’er Paul Witteman. Volgens hem voldoet de visie niet aan het gestelde in het eerder door de gemeenteraad vastgestelde woonprogramma. “Ik ben bang dat de wachttijden voor mensen die een sociale woning zoeken verder gaan oplopen als we deze visie uitvoeren, en dat er een stop komt op de doorstroming vanuit andere woningen. Dit is een visie van marktpartijen, niet van de gemeente. Teylingen wordt zo steeds meer een gemeente voor mensen met een goedgevulde portemonnee”, aldus Witteman. De VVD daarentegen kan leven met de huidige gebiedsvisie. Raadslid Stefanie de Voogd vindt het idee om maar extra woonlagen op de appartementencomplexen te bouwen “sympathiek”, maar wil daarom niet zomaar aan de geldende parkeernorm morrelen.

Wethouder Marlies Volten kondigde aan dat het college van burgemeester en wethouders alle door de commissieleden gemaakte opmerkingen gaat meenemen bij het opstellen van de definitieve gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst en in de onderhandelingen met de partijen die daar gaan bouwen. Het geven van voorrang aan inwoners van Teylingen voor de sociale woningbouw gaat zij bespreken met wooncorporatie Stek. Daarnaast zal er voor de koopwoningen een antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht gaan gelden, zo liet zij weten. Het ingeplande sportveld tegen de Leidsevaart aan is volgens haar noodzakelijk vanwege de molenbiotoop van de iets verderop gelegen molen. Daardoor mag er in het betreffende gebied niet gebouwd worden. Volten verwacht dat de definitieve gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst nog voor de zomer door de gemeenteraad behandeld kan worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in