Politiek wil oplossing 2e Elsgeesterweg

Voorhout- Er moet snel een oplossing komen voor de problemen met de verharding van de 2e Elsgeesterweg in Voorhout.

De raadscommissie Ruimte van de gemeente Teylingen wil dat wethouder Heleen Hooij zo snel mogelijk met belanghebbenden om de tafel gaat om te praten over een betere verharding van de 2e Elsgeesterweg. Van deze weg wordt onder andere gebruik gemaakt door volkstuinvereniging Elsgeest, paardrijvereniging De Voorruiters en een Voorhoutse slager die daar een stal heeft. Op dit moment bestaat de verharding van de weg uit puin, maar er vallen regelmatig grote gaten in de weg. Die worden dan door de gemeente weer opgevuld met puin, maar de problemen worden daardoor volgens de betrokkenen niet opgelost. Raadslid Mirjam Mack van de ChristenUnie heeft in de afgelopen jaren al verschillende keren aandacht gevraagd voor de staat van de weg, en ook diverse alternatieven voor de verharding aangedragen. Tot nu toe is er echter geen verbetering gekomen, en heeft het college van B&W steeds vastgehouden aan het vullen van de gaten in de weg met nieuw puin. Men wil vasthouden aan het landelijke karakter van de weg, en is bang dat er sprake kan zijn van sluipverkeer wanneer de staat van de weg wordt verbeterd. Naar verluidt is de 2e Elsgeesterweg een oude Romeinse weg, en daarom zou het huidige landelijke karakter zoveel mogelijk in stand moeten worden gehouden.

Wethouder Hooij heeft toegezegd zo snel mogelijk te laten weten wanneer zij komt met een plan van aanpak voor een participatietraject voor de weg. Dat zou volgens sommige commissieleden in ieder geval voor het zomerreces moeten zijn, omdat er nu al vele jaren over dit probleem wordt gesproken en het jaarlijkse onderhoud de nodige euro’s kost. Zelf neigt B&W nu naar het aanbrengen van asfalt of betonplaten, maar dat zou het landelijke karakter van de weg wel aantasten. Twee insprekers en enkele commissieleden lieten echter weten dat er ook andere mogelijkheden zijn om de weg te verharden waardoor het landelijke karakter behouden blijft. Mirjam Mack liet weten dat de ChristenUnie een motie zal indienen als Hooij niet voor de eerstkomende raadsvergadering laat weten wanneer zij met een plan van aanpak voor de participatie komt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in