Noordwijkerhout – In Noordwijkerhout is behoefte aan een coffeeshop. Dat blijkt uit een poll van de politieke partij Bruisend Noordwijk op haar Facebookpagina. Van de ruim 2900 deelnemers liet 56 procent weten voorstander te zijn van een verkooppunt van softdrugs. Of de shop er ook komt is nog maar de vraag. De gemeente Noordwijk hanteert een nulbeleid, wat betekent dat er geen ruimte is voor coffeeshops.

De mogelijke komst van de coffeeshop houdt de gemeente al dagen in de greep. Op dinsdag 2 juni brengen initiatiefnemers Ted Bierhoff en Justin Brama hun plannen voor het eerst onder de aandacht in de Noordwijkse gemeenteraad. Als mogelijke locatie wordt tijdens de eerste gesprekken een pand in het centrum van Noordwijkerhout genoemd. Dat roept direct weerstand op.

‘De komst van een coffeeshop hier in het centrum heeft alleen maar nadelen’, zegt een omwonende die niet met naam vermeld wil worden en het woord voert namens de buurt waar hij ook een buurtonderzoek heeft gehouden. ‘Wij hebben 88 huishoudens in de directe omgeving ondervraagd. 84 waren tegen, twee wisten niet van de komst af en twee gebruikten softdrugs en waren dus voor. Het totaalbeeld schetst dat het slecht is voor de gezondheid, het zorgt voor overlast, het heeft negatieve aantrekkingskracht, zorgt voor meer criminaliteit en het is niet kindvriendelijk. Daarom zitten wij als omwonenden niet te wachten op een coffeeshop in de straat, want er is al jarenlang genoeg overlast van drank- en drugsgebruikers.’

‘Coffeeshop aantrekkelijk voor Noordwijkerhout’

Initiatiefnemer Bierhoff ziet dat anders. ‘Het straatbeeld van Noordwijkerhout liegt er niet om, veel leegstand en weinig sfeer. Vandaar de coffeeshop, we zien het als een sneeuwbaleffect. Het is gebleken dat zodra er meer mensen in een dorp komen, er meer geld besteed wordt, en het dus aantrekkelijk wordt voor nieuwe ondernemers.’

Biefhoff vervolgt: ‘Een coffeeshop wordt vaak geassocieerd met iets negatiefs. Mensen vergeten alleen dat de gebruikers er toch zijn, alleen verkrijgen zij het illegaal of moeten in hun auto stappen om naar Leiden of Lisse te gaan. Ten eerste is dat slecht voor het milieu, en ten tweede kun je het beter monitoren door legale verkoop en streng sanctiebeleid.’

‘BOA’s hebben nu al moeite met handhaven’

‘Wij willen benadrukken dat het een plan is. We waren benieuwd naar de meningen van de gemeenteraad en absoluut niet op de hoogte van de publiciteit de we nu krijgen. Zodra de vergunningen zijn uitgegeven, gaan we op zoek naar een geschikte locatie waarbij de overlast zo min mogelijk is en kijken we verder naar de vervolgstappen’, zegt Bierhoff.

Als alternatieve locatie wordt gekeken naar een shop aan de rand van het dorp. Daar ziet de groep tegenstanders ook niets in. ‘Gewoon niet, het hoort niet in een dorp thuis’, klinkt het stellig. ‘Je wilt het roken en drugsgebruik zoveel mogelijk tegengaan en dan start je een coffeeshop? Daarnaast neemt een coffeeshop de straathandel nooit volledig weg. Dat zal er altijd blijven’, vervolgt de spreekbuis van de groep tegenstanders. ‘Wij hebben BOA’s gesproken die nu al moeite hebben om in Noordwijkerhout te handhaven. Laat staan als er straks een coffeeshop komt.’

Gemeente hanteert nulbeleid

De komst van de coffeeshop is op basis van het beleidsplan van de gemeente Noordwijk niet haalbaar. In het plan staat dat de gemeente een nulbeleid hanteert, wat betekent dat er geen ruimte is voor een verkooppunt van softdrugs binnen de gemeentegrenzen. Noordwijkerhout heeft het coffeeshopbeleid in 1997 vastgesteld. De gemeente Noordwijk zes jaar later. In 2019 is dat, na de fusie van beide gemeenten, nogmaals ondertekend door de burgemeester.

Jaap de Moor, van partij Bruisend Noordwijk, reageert direct als de twee initiatiefnemers op 2 juni hun plannen ontvouwen en start op Facebook een poll. ‘Toen ik de locatie in het centrum hoorde dacht ik wel gelijk aan de omwonenden. Die gaan daar last van hebben. Ik ben uiteindelijk een poll gestart om te kijken naar de voor- en tegenstanders. Wat mij betreft in Noordwijkerhout, maar niet specifiek in het centrum.’

‘Het beleid moet kritisch onder handen genomen worden’

Inmiddels is de poll verlopen en is 56 procent van de stemmers voor de komst van een coffeeshop. Er is ondanks het nulbeleid een kleine meerderheid die de shop graag ziet komen. ‘Nu ik dit weet ga ik schriftelijke vragen stellen aan de burgemeester of dit beleid niet heroverwogen moet worden. Het beleid dat nu geldt, is zeer oud beleid. Het is nulbeleid van twintig jaar geleden. Inmiddels is de wereld veranderd, zijn de landelijke richtlijnen anders. De criteria zijn anders. Ik denk dat het beleid kritisch onder handen genomen moet worden’, aldus De Moor.

De gemeente Noordwijk laat in een schriftelijke reactie weten: ‘Aangezien het coffeeshopbeleid zeer recent is vastgesteld (2019 red.), mag er vanuit worden gegaan dat een wijziging op korte termijn niet in de lijn der verwachtingen ligt. Voor de volledigheid: de gemeenteraad gaat hier niet over. Op grond van de Gemeentewet en de Opiumwet betreft het een bevoegdheid van de burgemeester.’

Dit is een bericht van mediapartner Omroep West.

1 REACTIE

  1. De burgemeester gaat er over. De burgemeester is benoemd op voordracht van de Raad. De raad mag overal over praten, dus ook over een coffeeshop. De heer Hans Knapp neemt dan even de hamer over. De uitoefening van een bevoegdheid is wel degelijk een onderwerp dat gevormd, veranderd en kritisch besproken mag en misschien wel moet worden. Daar heeft het College inclusief de burgemeester zich bij neer te leggen. Dat zijn mi de regels.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in