Positief besluit, wel twijfel over kosten parkeergarage

Foto Rose Marie Keijzer

Sassenheim – Hij gaat vooralsnog ruim 3 miljoen euro kosten en een meerderheid van de gemeenteraad van Teylingen is er voorstander van, maar het blijft toch nog onzeker of hij er wel gaat komen: een ondergrondse parkeergarage bij het Hortusplein in Sassenheim.

Het college van burgemeester en wethouders had een voorstel gedaan om het parkeren in het gebied kerkplein/Hortuslaan/Hortusplein in Sassenheim te regelen na de bouw van een nieuwe supermarkt van Hoogvliet en sociale huurwoningen door woningcorporatie Stek. Dit ter vervanging van de oude supermarkt op het Hortusplein en de verouderde woningen van Stek aan de Hortuslaan. B&W stelde voor om het aantal parkeerplaatsen op het kerkplein terug te brengen, zodat dit meer een verblijfsgebied kan worden. Het parkeren zou dan meer op het Hortusplein moeten plaatsvinden. Al meteen na de presentatie van het voorstel van B&W bleek echter dat veel raadsleden een voorkeur hadden voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage op het Hortusplein. Die zou volgens B&W zo’n 3,2 miljoen euro moeten gaan kosten, terwijl de jaarlijkse exploitatiekosten zo’n 60.000 euro zouden gaan bedragen. Voor Hoogvliet en Stek waren deze kosten direct aanleiding om te laten weten dat zij niet aan de bouw van een parkeergarage willen meebetalen, omdat het parkeervoorstel van B&W al aan alle criteria voor parkeren voldoet. Om de eventuele bouw van een parkeergarage toch mogelijk te maken hadden VVD, CDA, Fractie Piket en GLT een amendement op het B&W-voorstel ingediend waarin werd bepaald dat het college opnieuw met onder andere Stek en Hoogvliet in gesprek moet om de voorkeur voor een parkeergarage te bespreken en in te brengen in de planvorming voor het centrum van Sassenheim. Volgens deze partijen is het maar sporadisch mogelijk om het beeld van het winkelcentrum van Sassenheim ingrijpend kwalitatief te verbeteren en vorm te geven, en die kans willen ze nu niet voorbij laten gaan. Volgens VVD-raadslid Frank Beijk zal door de aanleg van een parkeergarage de totale bouw in het gebied weliswaar zo’n één à anderhalf jaar langer duren, maar hij had vernomen dat zowel Hoogvliet als Stek het nu nemen van een duidelijk besluit door de raad belangrijker vonden. Op de vraag van Trilokaal-fractievoorzitter Frans van Swieten waar het geld voor de parkeergarage vandaan moet komen nu Hoogvliet en Stek niet mee willen betalen, liet Beijk weten dat het geld dan “in de begroting van de gemeente gevonden moet worden”. Van Swieten liet daarop weten dat de begroting van de gemeente Teylingen nu al onder druk staat en dat de keuze voor een parkeergarage wellicht belastingverhoging voor de inwoners zal betekenen. Ook vreest hij dat de kosten weleens veel hoger zouden kunnen worden dan 3,2 miljoen vanwege het verleggen van de vele leidingen en het riool op het Hortusplein. Ook Bart van der Ploeg (D66) zei aan te hikken tegen de onzekere kosten die de bouw van een parkeergarage met zich meebrengen. Bovendien had hij moeite met het dan later bouwen van de woningen door Stek. In zijn ogen is als gevolg van de coronacrisis het koopgedrag bovendien blijvend veranderd, waardoor minder klanten fysiek de winkels bezoeken. “We moeten voorkomen dat de garage straks leegstaat”, liet hij weten. Ook Frans Nederstigt (CU) had zijn bedenkingen bij een parkeergarage. Fijntjes wees hij erop dat de VVD, die voorstander van een garage is, hierover van mening verschilt met coalitiepartners Trilokaal en D66. Ook vroeg hij zich af of de leden van ondernemersvereniging BPT nog wel zo enthousiast over de bouw van een parkeergarage zijn als ze daaraan zouden moeten meebetalen. Ook Paul Witteman (PvdA) vond de raming van de kosten voor de bouw van een parkeergarage te onzeker om daaraan zijn fiat te kunnen geven. Wethouder Marlies Volten (VVD) liet weten dat de nu geraamde kosten voor een garage “slechts een indicatie zijn”. Bovendien blijkt dat klanten bovengronds parkeren prettiger vinden dan in een parkeergarage, zoals ook al door supermarkt Hoogvliet naar voren was gebracht. “Heb je een garage eigenlijk wel nodig?” vroeg zij zich af, verwijzend naar mogelijke andere ontwikkelingen die in de buurt van het plangebied nog kunnen gaan plaatsvinden, onder andere bij de bibliotheek. Frank Beijk (VVD), groot voorstander van een parkeergarage, wees er echter nog eens op dat het ingediende amendement gezien moet worden als uitgangspunt voor de verdere planvorming, en een plan voor een parkeergarage eerst verder moet worden uitgewerkt. “Als een parkeergarage te duur blijkt te worden moeten we er opnieuw naar kijken”, zo liet hij weten. Wel hoopt hij dat Hoogvliet en Stek alsnog bereid gevonden kunnen worden om mee te betalen aan een parkeergarage. “Dat moet niet alleen drukken op de gemeente”.

Na stemming bleek dat de indieners VVD, CDA, Fractie Piket en GLT voor het amendement hadden gestemd, waardoor dit was aangenomen. Wel liet VVD-raadslid Ewout Braggaar weten dat hij “uit loyaliteit” met zijn fractie had meegestemd, ondanks dat hij vindt dat de kosten voor de bouw van een parkeergarage te hoog zijn. Bij de stemming over het geamendeerde B&W-voorstel bleek vervolgens dat Trilokaal toch voor stemde, al hield Frans van Swieten de raad wel voor dat zijn fractie grote twijfels houdt bij de kosten voor een parkeergarage en daar pas definitief mee akkoord kan gaan als de kosten voor hen acceptabel zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in