Prestatieafspraken Noordwijkse Woningstichting ondertekend

Noordwijk – Het versnellen van nieuwbouwplannen, fors investeren in duurzaamheid en het betaalbaar houden van de huren. Dat zijn de speerpunten in de Prestatieafspraken 2019-2022 waar de gemeente Noordwijk, de Noordwijkse Woningstichting en de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk hun handtekening onder hebben gezet. Dat deden ze donderdag. De prestatieafspraken bevatten daarnaast nog een uitgebreid pakket aan maatregelen over onder meer het bevorderen van de doorstroming, de huisvesting van kwetsbare en sociaal zwakkere groepen en het werken aan de leefbaarheid en het ongestoord woongenot.

Het zijn de laatste prestatieafspraken met het college van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. Met het oog op de fusie met Noordwijkerhout is vooral ingezet op het voortzetten van de lopende afspraken, die steeds een termijn van vier jaar bestrijken. De noodzaak om in de kern Noordwijk van de nieuwe gemeente het aantal sociale huurwoningen te vergroten, wordt in de Prestatieafspraken 2019-2022 nog eens onderstreept. Na de oplevering van de 40 zorggeschikte appartementen aan het Rederijkersplein, wil de NWS snel door met de bouwlocatie Northgo, het plaatsen van tijdelijke woonunits en de bouw van het Julianahof aan de Albertus van Velsenstraat.l

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in