Project Parallel Boulevard fors duurder

Archieffoto Thijs Oorschot

Noordwijk – De gemeenteraad stemde vorig jaar in met het toekennen van een ‘uitvoeringskrediet’ voor de herinrichting van De Grent, het Palaceplein, de Parallel Boulevard en gedeelten van het Vuurtorenplein en het Wantveld. Nu blijkt, dat dit bedrag niet voldoende is.

De grondwaterstand is door de ‘dijk-in-duin’ kunstversterking van enkele jaren geleden gestegen. Met behulp van drie tijdelijke pompen wordt op dit moment in het kerngebied van de grondwateroverlast (Hoofdstraat) de grondwaterstand laag gehouden. Deze pompen hebben slechts een zeer beperkt invloedgebied. Zonder aanvullende maatregelen blijft het risico op grondwateroverlast en schade bestaan.

De werkzaamheden worden de komende vijf jaar in fases buiten de toeristische periodes om uitgevoerd en dat zorgt voor meer kosten, net als de gestegen bouwprijzen. Het gehele project is in 2018 geraamd op 9 miljoen Euro. Op dit moment gaat het gemeentebestuur er van uit, dat het project 1,9 miljoen euro duurder wordt.

5 REACTIES

 1. Weer miljoenen die over de balk gesmeten worden. Door de aanleg van de diepe kelders rondom dit project zal op diverse plaatsen de kleilaag die onder Noordwijk aanwezig is doorbroken worden. Onder deze laag bevind zich zoet grondwater wat tot 1 m boven de kleilaag komt als je deze doorbreekt. Er zal dus extra grondwater naar boven komen. Als je de zandlaag boven de kleilaag weg graaft t.b.v. aanleg van de drainage zal de kleilaag gaan opbarsten en ontstaan er wellen. Dit grondwater in contact met het zeewater. Zeewater is zwaarder dan zoetwater en zal het land binnen dringen zodra het grondwater wegstroomt naar de 1e grondwaterlaag als deze wordt weggepompt. Er zijn geen onderzoeken door de gemeente en Rijnland uitgevoerd naar dit gevaar. Het grondwatermonitoringssysteem monitort alleen de grondwaterlaag die zich boven de kleilaag bevind.
  Het grondwater van de drainage onder de Parallel Boulevard wordt naar het Vinkeveld gepompt om daar verzilting tegen te gaan. Het tegenovergestelde zou juist gebeuren en het zoute water door de kleilaag omhoog komt en via de drainage in het Vinkeveld terecht komt.
  Dan kunnen er i.p.v. bollen, zeeviskwekerijen gevestigd worden in het Vinkeveld. Dit wordt net zo’n fiasco als de drainage op de Boulevard.
  Ondanks waarschuwingen aan het projectbureau gaat het project gewoon door. De subsidie is inmiddels al verleend en dan is er geen weg terug meer. Tel nog maar miljoenen op, bij het nu al 9 miljoen kostende project door alle schades aan de omliggende panden, gevolgschade door verzilting en het in de kleilaag zakken van betonnen inspectieschachten welke ca. 20000 kg.
  Net zoals de geboorde drainage is ook dit project er een die nog nooit is uitgevoerd en door het zelfde bureau bedacht.
  Ik heb toenmalig wethouder Salman en de verantwoordelijke ambtenaar in het verleden ook al gewaarschuwd dat de drainage op de boulevard niet zou gaan functioneren, maar ja naar een praktijkman wordt niet geluisterd en over de balk met het gemeenschapsgeld.

  • Klinkt best wel ingewikkeld voor een leek, maar klinkt wel als serieus, Smit heeft zeker een punt mbt het geen eerdere ervaring hebben door verantwoordelijken, “bezint eer ge begint” geld weggeven van een ander wordt al teveel gedaan

 2. Klinkt best wel ingewikkeld voor een leek, maar klinkt wel als serieus, Smit heeft zeker een punt mbt het geen eerdere ervaring hebben door verantwoordelijken, “bezint eer ge begint” geld weggeven van een ander wordt al teveel gedaan

 3. De aannemer die dit gaat doen of het ingenieursbureau kan je die niet verantwoordelijk houden als het mis gaat .Dus niet het zelfde doen als op de boulevard waar men geen geld terug kreeg .Dat verhaal heeft de gemeenschap ook al ee drie miljoen gekost en dan nog Boek horst twaalf miljoen tel uit je winst .Met dat geld had je nog velen mooie dingen kunnen doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in