Teylingen – De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag ingestemd met een voorstel van B&W dat voor woningbouwprojecten waarin geen 30 procent sociale huurwoningen worden gerealiseerd een vereveningsbijdrage moet worden betaald.

In het gemeentelijk Woonprogramma 2020-2024 is vastgelegd dat 30 procent van de nieuwe woningen in principe sociale huurwoningen moeten zijn. In de structuurvisie 2030 ‘Bloeiend duurzaam’ is opgenomen dat als er onvoldoende sociale woningbouw mogelijk is, er wel een financiële verevening mogelijk is. Uitgangspunt in het woonprogramma is dat de sociale huurwoningen bij elk project van vijf woningen of meer worden toegevoegd. Dit is echter niet bij elk project mogelijk. Projecten die geen 30 procent sociale huur bevatten dragen dan via een financiële verevening bij om in andere projecten meer dan dit percentage sociale huur te realiseren. Zo kan in Teylingen woningcorporatie Stek een beroep doen op het vereveningsfonds om elders in de gemeente sociale huurwoningen te realiseren.

Overigens waren er twee amendementen ingediend op het aanvankelijke raadsvoorstel van B&W. Zo wilden PvdA, CDA, GroenLinks en Fractie Piket de behandeling van het voorstel uitstellen zodat het college een alternatief rekenmodel uit kan werken dat gebaseerd is op tarieven gekoppeld aan marktconforme grondprijzen en niet, zoals B&W wil, op gemiddelde grondprijzen. Dit amendement werd echter niet gesteund door de coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66. Wel werd een amendement van D66 aangenomen dat de gemeenteraad zo spoedig mogelijk geïnformeerd zal worden als het college goedkeuring voor een financiële verevening aan een initiatiefnemer heeft verstrekt. Daardoor kan de raad de controlerende taak beter uitvoeren.

1 REACTIE

  1. Op tal van terreinen is deze methode bedacht om het morele geweten te sussen. En het resultaat? Werkt niet. Nihil. Met geld koop je ook in dit geval alles af en je verhoogt daarmee alleen de kosten van de te realiseren woningbouw. Waardoor het zelfs contraproductief werkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in