Noordwijk – De gemeente Noordwijk overtreedt waarschijnlijk de wet als zij toestaat dat drie Grand Prix-teams begin mei door het strandreservaat Noordvoort mogen rijden op weg naar het racecircuit in Zandvoort. Dat stellen de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten Zuid-Holland. Volgens hen is niet alleen ontheffing voor de Algemene Plaatselijke Verordening nodig maar ook laat de Wet natuurbescherming een dergelijke verstoring van het dieren- en plantenleven niet toe. De kwestie is voor de Partij voor de Dieren en de PvdA aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Zij wijzen erop dat de APV niet de enige wettelijke regeling is waarmee in dit geval rekening moet worden gehouden. Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) zou de gemeente Noordwijk een zogeheten quick-scan moeten laten uitvoeren. Zo’n scan maakt onder meer inzichtelijk wat de mogelijke negatieve effecten zijn op beschermde diersoorten. Als daaruit blijkt dat een dergelijke vergunning nodig is voor het verstoren van een beschermde diersoort zoals de zeehond, kan deze niet worden afgegeven, want er is geen enkel (wettelijk) belang voor zo’n verstoring.

3 REACTIES

  1. Geen speld tussen te krijgen!
    Niemand staat boven de wet, dus ook het College niet!
    Ook een kwestie van fatsoensnormen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in