Lisse – De Lisser PvdA-fractie vraagt aan B&W een financiële ondersteuning aan alle verenigingen en clubhuizen die investeren in energiezuinige of -neutrale oplossingen. Sommige clubs investeren wel, maar krijgen daarvoor geen financiële steun van de gemeente.

Als voorbeeld noemt de partij de Lisser scouting, die onlangs een klimaatvriendelijk verwarmingssysteem aanschafte voor € 25.000. Volgens de PvdA vervult de scouting net als de sportclubs een belangrijke rol in het stimuleren van bewegen bij kinderen en vangen zij zo nodig ook kinderen op die een problematische thuissituatie hebben.

De PvdA wil van B&W weten of de scouting bij haar investering hulp krijgt van de gemeente en zo ja hoeveel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in