Raad akkoord met bouw van nieuwe stal

Sassenheim – Dat de gemeenteraad van Teylingen unaniem akkoord zou gaan met de bouw van een koeienstal nabij Menneweg 165 in Sassenheim was al na de behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie Ruimte duidelijk. Daarom stond het voorstel ook als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van donderdag.

Toch had de gemeenteraad nog drie kwartier nodig om uiteindelijk het groene licht te geven voor het bouwplan voor de stal, waarbij de gemoederen soms hoog opliepen. Raadslid Dion Piket van de gelijknamige eenmansfractie wilde namelijk dat ook een ingezet handhavingstraject en een opgelegde dwangsom van tafel gingen. De koeien (twaalf in totaal) staan nu nog ’s winters in de stal van een voormalige boerderij aan de Menneweg 18 in Sassenheim, maar lopen ’s zomers in een weiland nabij Menneweg 165. Daar stond tot twee jaar geleden een schuilhut, maar de eigenaren van de koeien, die deze na het opheffen van de boerderij tegenwoordig hobbymatig houden, wilden de schuilhut vervangen door een nieuwe moderne stal. Daardoor kunnen de koeien ook ’s winters blijven nabij Menneweg 165, en hoeven ze niet meer ondergebracht te worden in de stal bij Menneweg 18. Dat is midden in een woonwijk, met de nodige overlast tot gevolg. Probleem was echter dat de eigenaren de nieuwe stal nabij Menneweg 165 begonnen te bouwen zonder daarvoor een vergunning te hebben. De gemeente kwam achter de illegale bouw, en liet deze stilleggen. Daarnaast werd een dwangsom van 10.000 euro opgelegd als de bouw toch hervat zou worden. Na veel overleg tussen de eigenaren, de gemeente en de provincie Zuid-Holland werd uiteindelijk besloten dat de nieuwe stal toch gebouwd mocht worden, omdat dit de overlast van de oude stal in de woonwijk zou opheffen. De gemeenteraad zou ook instemmen met de bouw, zo werd duidelijk tijdens de behandeling van het raadsvoorstel in de commissie Ruimte. Maar omdat er nog steeds een handhavingstraject met dwangsom loopt leverde dit toch de nodige discussie op. Volgens Piket, die daarbij werd gesteund door CDA, GroenLinks en PvdA, moesten ook het handhavingstraject en de dwangsom van tafel. Hoewel burgemeester Carla Breuer verschillende keren erop wees dat dit beter in een raadscommissie besproken kan worden en losstaat van het voorliggende raadsvoorstel, wilden de vier oppositiepartijen niet van wijken weten. CDA-raadslid Sybrinne de Vries suggereerde zelfs dat de bouw van de nieuwe stal op tegenwerking van B&W was gestoten, hetgeen tot een furieuze reactie van VVD-raadslid Frank Beijk leidde. Hij noemde het “een gotspe” om de handhaving en dwangsom te betrekken bij het raadsvoorstel voor de bouw van de stal. Wethouder Marlies Volten wees erop dat er, na toestemming van de gemeente Teylingen en de provincie Zuid-Holland, ook nog een vergunning op grond van de wet Natuurbeheer nodig is voordat de bouw van de stal van start kan gaan. En tegen die vergunning kan nog bezwaar worden ingediend. Om te voorkomen dat de bouw van de schuur voor die tijd alsnog wordt hervat dient de dwangsom gehandhaafd te blijven, ook al gaan de gemeente en de provincie akkoord met de bouw. Pas als alle vergunningen in orde zijn kan de bouw hervat worden en zullen de handhaving en de dwangsom worden ingetrokken.

Doordat een motie van de Fractie Piket en het CDA om zowel de handhaving als de dwangsom in te trekken niet door VVD, Trilokaal, D66 en ChristenUnie werd gesteund, blijven beide bestuursmiddelen gehandhaafd totdat alle vergunningen rond zijn. Maar met de bouw van de stal kon zoals verwacht wel door de gehele gemeenteraad akkoord worden gegaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in