Teylingen – De gemeente Teylingen gaat zo spoedig mogelijk een bedrag van in totaal ruim 371.000 euro terugbetalen aan de ondernemers die in 2017 de extra opslag op de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor niet-woningen hebben betaald ten behoeve van het Ondernemersfonds.

De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om op deze manier te komen tot een afronding van het dossier Ondernemersfonds. Het aan de ondernemers terug te betalen bedrag bestaat uit het nog uit het Ondernemersfonds beschikbare bedrag van 271.518 euro, plus een vergoeding voor juridische kosten van 16.000 euro. Een deel van de terugbetaling zal de gemeente moeten halen uit de algemene reserve. De ondernemers die zich hebben verenigd in de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) kunnen zich overigens niet vinden in de vergoeding van de juridische kosten. Volgens hen liggen deze veel hoger, en moeten ook deze kosten vergoed worden. Hoewel daarover nog gesprekken worden gevoerd wil B&W daar vooralsnog niet aan voldoen, omdat een juridische onderbouwing voor de claim om vergoeding van de juridische kosten volgens het college ontbreekt.

Het voorstel van B&W leidde donderdag wel tot de nodige discussie in de gemeenteraad. Een motie waarin werd gevraagd om met spoed met het bestuur van de VOT tot een voor de ondernemers acceptabele en redelijke oplossing te komen voor de gemaakte juridische- en proceskosten, werd echter alleen gesteund door de fracties van CDA, GroenLinks, PvdA, Piket en GLT. De coalitiepartijen VVD, Trilokaal en D66 alsmede de fractie van de ChristenUnie willen dat de terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvindt, gelet op de financiële problemen waarmee veel ondernemers als gevolg van de coronacrisis te kampen hebben. Wel hopen ze dat B&W alsnog met de VOT tot overeenstemming kan komen over de vergoeding voor de juridische kosten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Plaats hier je opmerking
Vul je naam in